7921 Raději bych objal

Raději bych objal rychlou smrt,

než abych se postupně spřátelil

s nocí letargie a s oblohou nečistoty.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 80, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_80