8024 Bůh je tokem Svého Soucitu

```

Jestliže je Bůh

tokem Svého Soucitu,

tak já jsem tokem

vděčnosti své aspirace. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 81, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_81