8303 Potřebuji jen jednu věc

Můj Pane Nejvyšší,

potřebuji od Tebe jen jednu věc:

dej mi schopnost

překvapit a probudit mé tělo

z jeho klidného dřímajícího života.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 84, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_84