8320 Usiluje-li tvá mysl

Usiluje-li tvá mysl, aby myslela božsky,

dozajista tě musí obejmout

Boží transcendentální Krása Blaženosti.From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 84, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_84