8411 Pokud sis ještě nevšiml

```

Pokud sis ještě nevšiml,

mezi lidským životem touhy

a nekončící nocí zklamání

je nevyhnutelné spojení. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 85, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_85