8520 Nesrovnatelné dědictví

```

Protože má božské myšlenky

jako své nesrovnatelné dědictví,

jeho život je stálým vyjádřením

intenzivní vděčnosti svého srdce. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 86, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_86