8530 Neumíš-li se usmívat

```

Neumíš-li se usmívat,

když klesáš,

nemusí se ti Bůh

ve Svém Nekonečném Soucitu ukázat,

aby ti pomohl znovu vystoupat.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 86, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_86