8705 Nejdůležitější otázka

```

Ten, kdo radostně obětavě slouží,

není nijak podřadný tomu,

kdo oduševněle medituje.

Nejdůležitější otázkou je,

v jakém vědomí přebývá.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 88, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_88