8804 Osud Božího stvoření

Běda, často se stává,

že dobré duše musí trpět

kvůli těm špatným.

Takový je osud

Božího stvoření.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 89, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_89