9018 Dvě poselství

Co jsem potřeboval, byl pláč sirotka.

Toto poselství jsem přijal

od svého Svrchovaného Pána

minulý rok.


Co potřebuji, je úsměv císaře.

Toto poselství jsem přijal

od svého Svrchovaného Pána

tento rok.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 91, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_91