915 Protože mne Bůh miluje více

```

Právě proto,

že mne Bůh miluje nekonečně více,

než miluji sám sebe,

nemůže si Bůh dovolit

být tak nedbalý k mému životu,

jako jsem já. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 10, (knižně nevydáno)
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_10