9217 Všechny budou naplněny

```

V této chvíli je duchovní život

osvěcující a naplňující

jen na psychické úrovni.

Ujišťuji tě ale,

že nakonec bude osvícena a naplněna

také fyzická, vitální i mentální úroveň. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 93, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_93