922 Odpověď

```

Počkej a uvidíš.

Dočasná prázdnota

nenalezených odpovědí života

nemůže přetrvat,

protože Odpověď sama

již pro tebe

lístek po lístku

rozkvétá. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 10, (knižně nevydáno)
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_10