9290 Tvá skutečná hanba

Zvětšuj, neustále zvětšuj

svůj pláč aspirace.

Dovolíš-li své aspiraci,

aby se zmenšila,

bude to tvá skutečná hanba.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 93, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_93