9291 Nevyhnutelná potřeba

```

Nevyhnutelná potřeba

může být docela často

neočekávanou příležitostí.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 93, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_93