9407 Jsem božsky šťastný

Jsem božsky šťastný,

že mé srdce nyní zažívá

hlad Věčnosti.


Jsem nanejvýš šťastný,

že je má duše stále připravena

s jídlem Nesmrtelnosti.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 95, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_95