9409 Nesrovnatelné světlo osvobození

V den, kdy jeho mysl ztratila

své podezřívavé oko

a jeho srdce ztratilo

svůj úzkostlivý dech,

začal zářit

nesrovnatelným světlem

nejvyššího osvobození.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 95, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_95