9539 Bůh ke mně přišel neohlášen

Bůh ke mně přišel neohlášen.

Běda, vrací se neoceněn.

Co teď budu dělat?

Nebudu stavět most jednoty

mezi svým Pánem a svým plačícím srdcem?


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 96, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_96