Deset tisíc milovaných květů, část 13

1202 Máš-li odvahu

```

Máš-li ty odvahu upřímně prohlásit,

že jsi slabý,

tak Bůh má schopnost Soucitu

udělat tě silným. ```

1203 Zapomeň a nauč se

```

Cokoli tě svazuje, zapomeň.

Cokoli tě oslepuje, zapomeň.

Cokoli tě omezuje, zapomeň.

Cokoli tě probouzí, nauč se.

Cokoli tě osvobozuje, nauč se.

Cokoli tě naplňuje, nauč se.

```

1205 Čím hlouběji sestoupíš

```

Čím hlouběji ve své meditaci sestoupíš,

abys uviděl zdroj,

tím jasnější se stane

tvá cesta světla. ```

1206 Dvě nemyslitelné věci

```

Pochybující mysl

dělá dvě nemyslitelné věci:

nejprve tě v tajnosti zradí

a potom ti otevřeně řekne,

jak moc ti po celou dobu pomáhala.

```

1209 Nejvyšší Pravdu poznáme

```

Nejvyšší Pravdu poznáváme teprve tehdy,

když jsme plně připraveni vzdát se

hladového pláče svého života tužeb.

```

1210 Tvá ničivá nečistota

```

Buď opatrný!

Tvá ničivá nečistota

může snadno sama sebe prohlásit

za tvořivou čistotu. ```

1213 Skryj svůj pláč zájmu

```

Skryj svůj pláč zájmu

o sebe samého.

Úsměv Uspokojení Boha

tě okamžitě osvítí. ```

1226 Jak můžeš očekávat?

```

Tvé tělo je samým pokušením.

Tvé vitálno je samým podvodem.

Tvá mysl je samou iluzí.

Jak můžeš očekávat,

že tvé srdce bude samou dokonalostí?

Jak můžeš očekávat,

že tvá duše bude samým uspokojením?

Jak můžeš očekávat,

že ti Bůh dopřeje nové stvoření?

```

1229 Co můžeš očekávat

```

Co můžeš očekávat od světa,

který miluje podvod krásy

nekonečně víc

než dokonalost povinnosti

a Boží Uspokojení?

```

1234 Stejně tak

```

Tak jako voda nemůže být suchá,

stejně tak

tvé srdce nemůže být vyschlé.

Tak jako zloděj

ti může vyprázdnit tvou peněženku,

stejně tak

tvá mysl může vyprázdnit

radost z nádoby tvého života.

```

1235 Pokud spatřím Boží tvář

```

Pokud spatřím Boží Tvář byť i jedinkrát,

jsem si jist,

že pro mne uvolní nějaké místo,

abych zůstal v Jeho Srdci tak dlouho,

jak jen budu chtít.

```

1236 Když jsem zosobněnou upřímností

```

Když jsem zosobněnou upřímností,

pokouším se zachránit svůj život

před sebou samým.

```

1239 Něco opravdu hodnotného

```

Jestliže chceš něco opravdu hodnotného,

tak se vzdej věcí,

které jsou ve tvém životě bezcenné a zbytečné.

Co je opravdu hodnotné?

Srdce ve svém domově víry.

Co je bezcenné a zbytečné?

Mysl ve své jeskyni pochybnosti.

```

1241 Současný způsob

```

Současný způsob není cestou,

jak se stát dobrým.

Současný způsob není cestou,

jak milovat Boží stvoření.

Způsob, jak se stát dobrým,

je modlit se bezesně.

Způsob, jak milovat Boží stvoření,

je meditovat bezpodmínečně. ```

1244 Nebudu si vybírat

```

Nebudu si vybírat.

Proto nic neztratím.

Nic neztratím.

Proto se teď mohu usmívat

jako ranní růže

a večerní hvězda. ```

1247 Dvě neuvěřitelné skutečnosti

```

Dvě neuvěřitelné skutečnosti:

Bůh zaháněl tygra mých tužeb.

Má pochybující mysl

neúnavně následovala Boha. ```

1255 Mír nepotřebuje žádný výklad

```

Mír nepotřebuje žádný výklad.

Láska nepotřebuje žádné vysvětlení.

Jednota nepotřebuje žádné vyjádření.

```

1264 Sebeovládání

```

Sebeovládání znamená světlo moudrosti.

Světlo moudrosti zhluboka pije blaženost

vždy překračujícího Světa Za.

```

1271 Pokus se spřátelit s dokonalou vůlí

```

Abys zvládnul věčné problémy života,

vyjdi z pasti nespočetných tužeb

a pokus se spřátelit s dokonalou vůlí

srdce uspokojení Nekonečna. ```

1298 Srdce má mnoho cest

```

Mysl má jedinou cestu:

cestu oddělení.

Srdce má mnoho cest:

cestu oduševnělosti,

cestu plodnosti

a cestu jednoty. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 13, (knižně nevydáno)
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_13