{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Deset tisíc milovaných květů, část 14

Deset tisíc milovaných květů, část 14

1303 Tři největší nesmysly

Tři největší nesmysly:

Zklamu svého Pána.

Nejsem míněn pro realizaci Boha.

Můj Pán mnou není potěšen.


1305 Jediná odpověď

Je peklo na této zemi?

Pochybující mysl má jedinou odpověď

a je jedinou odpovědí.


Je Nebe na této zemi?

Aspirující srdce má jedinou odpověď

a je jedinou odpovědí.


1318 Boží potíže

Boží potíže jsou tyto:

Zvířecí v člověku

na Něj úplně zapomnělo.

Božské v člověku

Jej neprojevuje uspokojivě.


1325 Tvé moudré srdce ochoty

Protože Bůh může s tvým životem

udělat víc než ty,

nesmíš váhat,

abys ihned nabídl Bohu

své moudré srdce ochoty.


1327 Vyber si!

Vyber si!

Buď dovol Bohu,

aby seděl ve tvé hlavě,

nebo běž a usedni

u Božích Nohou Odpuštění.


1328 Pleteme se

Pleteš se.

Bůh na tebe opravdu neustále myslí.

Pletu se.

Bůh nás opravdu miluje oba stejně.


1332 Už nebudu mít žádné problémy

Odpověď je nalezena.

Už nebudu mít žádné problémy.

Naučil jsem se božskému umění

nejvyšší odevzdanosti Boží Vůli.


1335 Nemysli na lidský zármutek!

Nemysli na lidský zármutek.

Mysli jen na svou dychtivost

přeměnit ho v plameny

božské radosti Božskosti.


1344 Neboť jsem hledající pravdy

Neboť jsem hledající pravdy,

budoucnost mi plyne vstříc.

Neboť jsem milovník Boha,

žiji ve Věčném Nyní.


1350 Hloubky jeho přesvědčení

Hloubky jeho přesvědčení:

může zlepšit sám sebe;

může zdokonalit sám sebe;

může překonat sám sebe.


1360 Meditace, jako anděl

Meditace, jako anděl,

přišla osvítit jeho mysl,

osvobodit jeho srdce,

učinit jeho život nesmrtelným.


1368 Touha je hra

Touha je hra.

Dokonce i když vyhraješ,

žalostně ztrácíš.


Aspirace je hra.

Dokonce i když prohraješ,

slavně vítězíš.


1378 Dech mé laskavosti

Dech mé laskavosti

má Bůh rád.

Dechu mé oduševnělosti

si Bůh váží.

Dech mé nesobeckosti

Bůh miluje.


1382 Génius

Génius je ten,

kdo ukončuje pravidla a předpisy.

Génius je ten,

kdo není ničím jiným,

než mocnou kapkou

v oceánu kosmické energie života.


1390 Láska samotná je moudrost

Moudrost nemůže vytvořit lásku,

ale láska samotná je moudrost.

A pravá moudrost

je uspokojení v dokonalosti jednoty.


1394 Bůh má stále víru

Jeho mysl nemyslí.

Jeho srdce nemiluje.

Jeho duše se nestará.

Přesto Boží Obloha Soucitu

a Boží Slunce Odpuštění

v něj neztratily víru.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 14, (knižně nevydáno)
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_14