Deset tisíc milovaných květů, část 17

1613 Udělají to za tebe

```

Neobviňuj se.

Tento svět to udělá za tebe,

daleko za tvou představivost.

Neobdivuj se.

Vyšší světy to udělají za tebe,

daleko nad tvé očekávání.

```

1616 Nezáleží

```

Dokud tvé srdce zůstává

stále stoupajícím plamenem aspirace,

nezáleží, jaké jsou tvé slabosti.

```

1620 Poslední klíč

```

Nepřestávej se snažit!

Tak často se stává,

že dveře otevře ten poslední klíč.

Podobně, právě tvá poslední modlitba

ti může dát spasení

a tvá poslední meditace

ti může dát realizaci.

```

1625 Vzpomínka

```

Vzpomínka je bolestná, když vidím,

že marně se mě snažil můj sladký Pán změnit.

Vzpomínka je plná blaženosti,

když jsem konečně odevzdal

svou sirotčí vůli

Boží všemohoucí Vůli. ```

1633 Když nevíš, co máš dělat

```

Když nevíš, co máš dělat,

dělej to, co považuješ za nejlepší.

Když nevíš, co máš cítit,

miluj Boha,

jen Boha, bezvýhradně —

je-li to možné, bezpodmínečně. ```

1637 Jediná cesta

```

Tento svět pro tebe nic nemá.

Najednou, jednoho dne, se vydáš

vlastní cestou.

Ani tvá cesta

pro tebe nebude nic mít.

Nakonec se vydáš Boží Cestou,

neboť to je Cesta jediná.

```

1640 Všechna tajemství světa

```

V okamžiku, kdy poznáš,

kdo skutečně jsi,

všechna tajemství světa

pro tebe budou otevřenou knihou. ```

1647 Dej Bohu šanci

```

Už tě nebaví být tím, kým jsi?

Pak dej Bohu poprvé šanci,

aby se o tebe staral.

Pro Boha je snadné se o tebe postarat

a rozhodně to udělá.

Jenom Mu dej šanci. ```

1650 Vždy udělej o krok víc

```

Vždy udělej o krok víc,

než jsi měl v úmyslu.

Určitě to dokážeš.

Vidíš, podařilo se ti to. ```

1661 Dvě cesty do Nebe

```

Oduševnělá cesta meditace do Nebe

není nikdy rušná,

protože velmi málo hledajících

má schopnost tuto cestu použít.

Divoká cesta frustrace do Nebe

je vždy rušná,

protože každý má

má schopnost tuto cestu použít. ```

1678 Počátek

```

Zážitek je počátkem

úsvitu poznání.

Úsvit poznání je počátkem

měsíce moudrosti.

Měsíc moudrosti je počátkem

slunce uspokojení. ```

1695 Tvůj každodenní život

```

Tvůj každodenní život

je přelidněný

hledajícími i nehledajícími,

o Bohu pochybujícími

v Boha věřícími.

Tvé oko zájmu

je objímá

a tvé srdce lásky je učí.

```

1699 Záměr a schopnost

```

Naděje nemá žádný skutečný záměr

nás podvádět.

Běda, nemá odpovídající schopnost

nás potěšit. ```

1700 Jsi velký, protože

```

Jsi velký,

protože tvá mysl

dělá správná rozhodnutí.

Jsi dobrý,

protože tvé srdce je uskutečňuje

ve správném okamžiku.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 17, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_17