Deset tisíc milovaných květů, část 2

111 Naděje přichází první

```

Nejprve přichází naděje,

život následuje.

Nejprve přichází život,

dokonalost následuje.

Nejprve přichází dokonalost,

uspokojení následuje. ```

128 Nová modlitba

```

Tvá stará modlitba možná nezmění Boha.

Ale Bůh ti může poskytnout novou modlitbu

a tato nová modlitba

tě učiní skutečně šťastným.

Co je tvá nová modlitba?

Spokojenost Boha

Božím vlastním Způsobem.

```

129 Srdce jednoty pokroku

```

Srdce jednoty pokroku

uspokojuje Boha i člověka.

Mysl hrdinství úspěchu

uspokojuje pouze člověka. ```

131 Když jsem na straně Boha1

```

Když jsem na straně Boha,

mé srdce se získává velkou rychlost,

má oddanost získává trvalou energii

a má odevzdanost získává konečné vítězství.

```


FF 131.-150. Následujících dvacet básní byly napsány v Grandhotelu Osaka 26. října 1979

140 Tři druhy dárců

```

Tři druhy dárců:

dárce, který dává, jen aby dostal desetkrát víc, než dal;

dárce, který chce dokázat, že má velké srdce;

dárce, který dává, aby se stal.

Tento dárce objevil tajné umění

opravdového uspokojení ```

146 Skvělý učitel

```

Skvělý učitel

inspiruje hledajícího.

Skvělý učitel

aspiruje prostřednictvím hledajícího.

Skvělý učitel ví,

že je duší cesty hledajícího

a že je také cílem jeho cesty.

```

150 Aby postrašil a osvítil

```

Aby postrašil to zvířecí ve mně,

můj Bůh je veškerou Spravedlností.

Aby osvítil to lidské ve mně,

můj Bůh je veškerým Soucitem. ```

152 Boží síla lva

```

Včera

jsem si přál být

Boží Silou Lva.

Dnes

si přeji být

Boží Rychlostí Jelena.

Zítra

si budu přát být

Boží Oblíbeností Ovečky.

```

161 Dokonalý džentlmen

```

Bůh je připraven zasvitnout

v chaosu tvé mysli,

ale jako dokonalý džentlmen očekává

tvé milostivé pozvání

a tvou drahocennou oddanost.

```

173 Hvězdami ozářené srdce

```

Tvá mraky zatažená mysl

tě bez selhání zklame.

Tvé hvězdami ozářené srdce

tě nejen naplní,

ale také učiní nesmrtelným.

```

175 Jeho pravá přirozenost

```

Nenávist k člověku

má jen v hlavě.

Láska k Bohu

v jeho srdci

brzy zaplaví celou jeho bytost,

neboť nic kromě lásky

není jeho pravou přirozeností.

```

182 Jen si s sebou vezmi jedno

```

Chceš závodit se smrtí.

Říkám ti, že zvítězíš.

Jen si s sebou vezmi jedno:

malinký plamínek vděčnosti. ```

183 Hřmící vítězství

```

Ó hledající, jen se pokus nabídnout

svou něžnou důvěru.

Zanedlouho bude

hřmící vítězství tvoje. ```

192 Tvé ticho milující srdce

```

Tvá mysl má záplavu otázek.

Existuje jen jeden učitel,

který na ně dokáže odpovědět.

Kdo je tím učitelem?

Tvé ticho milující srdce.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 2, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_2