Deset tisíc milovaných květů, část 20

1907 Pravda žije

```

Pravda žije pro Boha.

Bůh žije pro člověka. ```

1909 Dokonalá práce

```

Dokonalá práce

dokonalé trpělivosti

je dokonalým úsměvem vítězství.

```

1915 Žádný strach ze záhuby

```

Žádný strach ze záhuby

v lásce jednoty.

Žádná láska jednoty

ve strachu ze záhuby. ```

1919 Bezprostřední potřeby

```

Bezprostřední potřeby

hledajícího Boha:

srdce vděčnosti

a život odevzdanosti. ```

1920 Bůh Pravda

```

Boha Pravdu

má mysl obdivuje.

Boha Lásku

mé srdce potřebuje. ```

1925 Ticho

```

Co je ticho?

Síla důvěry Věčnosti. ```

1937 Nejmocnější zbraň

```

Co je to podezírání,

když ne nejmocnější zbraň

nevědomosti?

```

1940 Budu potřebovat Boha Lásku

```

Včera jsem potřeboval Boha Sílu.

Dnes potřebuji Boha Lásku.

Zítra a každý den budu potřebovat to samé —

Boha Lásku. ```

1943 Máš absolutní pravdu

```

Myslíš-li si,

že se jednoho dne staneš

dalším Bohem,

tak máš absolutní pravdu. ```

1945 Jen blázen

```

Jen blázen si myslí,

že je nezávislý.

Jen blázen cítí,

že je nepostradatelný. ```

1947 Každá modlitba

```

Každá modlitba je božsky důležitá.

Každá meditace je nanejvýš významná.

Každý zážitek je oduševněle plodný.

```

1948 Sladký je můj Pán

```

Sladký je můj Pán,

neboť je poznatelný.

Sladší je můj Pán,

neboť je známý.

Nejsladší je můj Pán,

neboť mne zve,

abych si s Ním hrál na schovávanou

každý den. ```

1962 Měň sám sebe pomalu

```

Měň sám sebe

pomalu a s radostí.

Okolnosti se změní

okamžitě

a nepředstavitelně.

```

1970 Nebuď hloupý

```

Nebuď hloupý

a nedomnívej se,

že už víš,

co vědět potřebuješ. ```

1975 Květina tvého srdce

```

Podívej se na květinu svého srdce

a usměj se.

Dokážeš vyřešit své nejnaléhavější problémy.

```

1978 Nejlepší definice

```

Nejlepší definicí modlitby

je její každodenní provádění.

Nejlepší definicí meditace

je její oduševnělé prožívání.

Nejlepší definicí jógy

je její upřímné žití.

Nejlepší definicí Boha

je Jeho milování, jen Jeho,

bezpodmínečně.

```

1980 Usiluj o cokoliv božského

```

Usiluj o cokoliv božského

a ihned se ti to začne přibližovat. ```

1982 Prohlub svou víru

```

Prohlub svou víru

v sebe sama.

Nic tě nedokáže zastrašit

ani oslabit. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 20, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_20