{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Deset tisíc milovaných květů, část 22

Deset tisíc milovaných květů, část 22

2101 Zaujímáš první místo

Můj drahý Pane,

zaujímáš první místo

v mém životě aspirace.


Můj sladký Pane,

jsi první volbou

mého srdce odevzdanosti.


2107 Zářící a neposkvrněné srdce

Co očekávám od svých modliteb?

Překrásně čistý život.

Co očekávám od svých meditací?

Zářící a neposkvrněné srdce.


2119 Jen věrný život

Jen věrný život ví,

kde Bůh je.

Jen oduševnělé srdce ví,

kdo Bůh je.


2131 Má mysl používá svou sílu

Má mysl používá svou sílu

k ovládání světa.

Mé srdce používá svou sílu

k osvobození mého života.


2133 Lidská mysl chce vidět

Lidská mysl chce vidět

jen Boha Povinnost.

Lidská mysl nechce vidět

Boha jedinou Krásu.


2136 Jediná cesta

Zpívej, zpívej mé milující srdce!

Náš Kormidelník Nejvyšší konečně přišel,

aby nám ukázal Cestu,

Jeho Cestu,

jedinou Cestu.


2139 Není snadno k nalezení

Bezpodmínečně odevzdaný hledající

není snadno k nalezení

dokonce i spojenými silami století.


2140 Nedokončený člověk

Kvůli své mělké mysli

je nedokončeným člověkem.


Kvůli svému rozlehlému srdci

je neutišenou bolestí.


2151 Abych mohl pozvat Boha

Abych mohl pozvat Boha

na krátkou návštěvu

svého domova srdce,

budu si muset půjčit

oduševnělost od dne

a rozsáhlost od noci.


2154 Mám radost ze dvou věcí

Mám mimořádnou radost ze dvou věcí:

z mého pozemského závodu s letícím časem

a z bezesného pláče mého srdce

po nekončícím Čase.


2155 Stín zesnulé touhy

To, co měl,

byla síla nejsilnější touhy.

To, co má nyní,

je nepochybný stín

zesnulé touhy.


2157 Jsem poutník ticha

Moje vnitřní cesta nemá stromy.

Moje vnější cesta nemá ovoce.

Moje cesta do Nebe nemá společníka.

Jsem poutník ticha

vlastněný nadějí Věčnosti.


2158 Překvapím svou duši

Určitě překvapím svou duši tím,

že projevím Boha dlouho před tím,

než udeří Hodina.


2159 Mé oči tiše spí

Mé oči tiše spí

mezi nocí zklamání mé mysli

a dnem aspirace mého srdce.


2160 Hloubka pekla

Víš, že pochybující mysl

je hloubkou pekla.

Nevíš ale,

že milující srdce

je výškou Nebe.

Toto musíš poznat také!


2165 Viděl jsem, jak země stoupá

Viděl jsem, jak země stoupá

se svým snem o dokonalosti.

Viděl jsem, jak sestupuje Nebe

se svou skutečností ujištění.


2187 Co potřebuji je srdce

Co potřebuji je srdce,

které se bezesně stará.

Co potřebuji,

je život,

který si nekonečně troufá,

a nic víc.


2198 Ztratil jsem Tě

Ztratil jsem Tě, můj Pane,

ne proto, že mým důvěrným přítelem

je temná noc nevědomosti,

ale proto, že jsem se Tě nikdy neodvážil považovat

za svého vlastního, zcela vlastního.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 22, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_22