Deset tisíc milovaných květů, část 23

2201 Potřebuji tři věci

```

Každé ráno potřebuji jen tři věci:

oduševnělé srdce,

ochotnou mysl

a připravený život. ```

2203 Můj život potřebuje vedení

```

Pozornost —

mé tělo potřebuje pozornost.

Povzbuzení —

mé vitálno potřebuje povzbuzení.

Inspirace —

má mysl potřebuje inspiraci.

Aspirace —

mé srdce potřebuje aspiraci.

Vedení —

můj život potřebuje vedení. ```

2204 Modlit se

```

Upřímně se modlit

je lepší, než přijímat.

Oduševněle meditovat

je lepší, než něčeho dosahovat. ```

2205 Protože jsi velký

```

Protože jsi velký,

patříš světu.

Protože jsi dobrý,,

svět patří tobě. ```

2207 Máš právo

```

Tak, jako máš právo

žít v tomto světě,

stejně tak svět má právo

učit tě a zdokonalovat tě. ```

2208 Bohem se mohu stát

```

Zemi mohu vidět.

Nebe mohu cítit.

Bohem se mohu stát.

```

2209 Být ve společnosti Boha

```

Pokud nemáš

smysl pro humor,

pak si tě Bůh nevybere,

abys byl v Jeho blízké společnosti. ```

2235 Dávný příběh

```

Musíš si uvědomit,

že tvá láska k Bohu

je dávný a stále inspirující příběh

a ne jen současná událost. ```

2236 I přes mou žalostnou víru

```

I přes mou žalostnou víru

budu milovat Boha Spasitele.

I přes mou nejistou lásku

budu poslouchat Boha Velitele. ```

2237 Nakonec

```

Nakonec má neaspirující mysl

objevila nejvyšší pravdu,

že můj život je

plný zahozených příležitostí. ```

2238 Má touha

```

Ráno má touha

modlit se k Bohu

přichází od Boha Samotného.

Večer má touha

realizovat Boha

přichází od Boha Samotného.

```

2240 Moudré zapomenutí

```

Moudré zapomenutí

je stejně dobré a plodné,

jako čisté připomenutí.

```

2244 Jsi božsky velký

```

Jsi božsky velký

a nanejvýš dobrý.

Víš proč?

Protože tvé srdce vrostlo

do stále se zvětšující víry.

```

2248 Meditace a projevení

```

Meditace a projevení:

jedno bez druhého

jsou nedokonalé a nekompletní.

```

2250 Květina výhody

```

Každý trn nevýhody

má svou květinu výhody. ```

2254 To skutečné v tobě

```

To skutečné v tobě

dostává nejvyšší šanci potěšit tě,

jen když nikoho nepokoušíš,

aby se na tebe díval. ```

2255 Světlo Spravedlnosti Mistra

```

Hledající mohou udělat

velmi rychlý pokrok,

když se budou obávat

Světla Spravedlnosti Mistra. ```

2256 Světlo Moudrosti Mistra

```

Hledající mohou udělat

velmi rychlý pokrok,

když vezmou

Mistrovo nemilosrdné vyhubování a urážky

jako jeho požehnané Světlo Moudrosti.

```

2257 Mistrovo stáhnutí se

```

Hledající mohou udělat

velmi rychlý pokrok,

když mohou cítit v nejvnitřnějších zákoutích

svého srdce,

že Mistrovo stáhnutí se

je jejich okamžitá duchovní smrt. ```

2258 Síla Věčnosti

```

Hledající mohou udělat

velmi rychlý pokrok,

jestliže mohou ocenit

sílu letmé vteřiny stejně,

jako si cení síly Věčnosti.

```

2259 Síla peněz

```

Hledající mohou udělat

velmi rychlý pokrok,

jestliže již objevili

nepopíratelnou pravdu,

že síla peněz

je nekonečně méně významná,

než zrnko prachu.

```

2260 Mistrovo srdce

```

Hledající mohou udělat

velmi rychlý pokrok,

pokud se odváží cítit,

že Mistrovo srdce

pro ně bezesně pláče

a Mistrova duše

miluje jejich život

nekonečně, nekonečně více,

než kdy mohou svůj život milovat

oni sami. ```

2292 Pamatuj si jen tři věci

```

Pamatuj si jen tři věci:

Tvá štědrost tě učiní velkým.

Tvá upřímnost tě učiní dobrým.

Tvá čistota tě učiní dokonalým. ```

2300 Vím, vím

```

Vím, vím,

protože miluji Boha,

mraky zmatení

dnes zmizí.

Vím, vím,

protože poslouchám Boha,

obloha nepřízně

se zítra vyjasní. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 23, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_23