{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Deset tisíc milovaných květů, část 27

Deset tisíc milovaných květů, část 27

2602 Odstraň vřavu

Můj Pane, odstraň mou mysl z té vřavy.


„Mé dítě,

nech mne nejprve odstranit vřavu z tvé mysli.“


2605 Kdo říká, že Bůh zapomene

Kdo říká, že si Bůh vzpomíná na všechno?

Vzpomíná na moji zvířecí minulost?


Kdo říká, že Bůh zapomene na všechno?

Zapomene na poupě vděčnosti mého srdce?


2609 Nevím

Můj Pane, miluji Tě

ale nevím,

jak je má láska hluboká.


Můj Pane, potřebuji Tě,

ale nevím,

jak je má potřeba upřímná.


2616 Mysli na druhé

Mysli na druhé.

Potěšíš své srdce.


Zprosti druhé svých léček.

Potěšíš svého Boha.


2632 Urazil jsi dlouhou cestu

Uvědomuješ-li si skutečnost,

že máš problémy sám se sebou,

tak jsi již urazil dlouhou cestu

ke Zlatému Pobřeží.


2640 Oduševnělý úsměv

Ve vnitřním světě

je oduševnělý úsměv průvodce.


Ve vnějším světě

je oduševnělý úsměv požehnání.


2646 Zná tajemství Nebe

Zná tajemství Nebe,

protože

jeho mysl je nyní veškerou pozorností,

jeho srdce je nyní veškerou poslušností

a jeho život je nyní veškerou ochotou.


2650 Dvě nejvyšší skutečnosti

Nesestupuj z Nebe po mně.

Mé srdce se bude cítit bídně.


Nesestupuj z Nebe přede mnou.

Tvá duše to neocení.


Bůh má dvě nejvyšší Skutečnosti:

život pospolitosti

a srdce jednoty.2656 Bude-li pravda na prvním místě

Bude-li pravda ve tvém životě

na prvním místě,

tak nebudeš muset světu nic vysvětlovat,

protože tvé oči se stanou

vysvětlením všech věcí —

velkých i malých.


2658 Bůh nezapomíná!

Bůh nezapomíná!

Budeš dotazován.

Před tebou bude Bůh Zklamání.

Za tebou bude Bůh Zničení.


2662 Rozhodni se správně

Buď miluj svůj veliký sen,

nebo se poddej své malé skutečnosti.

Rozhodni se správně,

chceš-li být trvale šťastný.


2674 Odvážný oštěp koncentrace

Kdo může překazit tvé sny?

Nikdo!

Proč?

Protože máš oči,

které jsou odvážným oštěpem koncentrace.


2698 Měj víru

Měj víru v sebe sama.

Budeš mít nové srdce jistoty.


Měj víru v Boha.

Budeš mít nový život dosažení.


2700 Mé hledáni končí

Ráno

mé hledání realizace končí

uvnitř Srdce Soucitu mého Pána.


V poledne

mé hledání dokonalosti končí

uvnitř Oka Vize mého Pána.


Večer

mé hledání uspokojení konči

u Nohou Krásy mého Pána.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 27, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_27