Deset tisíc milovaných květů, část 27

2602 Odstraň vřavu

```

Můj Pane, odstraň mou mysl z té vřavy.

„Mé dítě,

nech mne nejprve odstranit vřavu z tvé mysli.“ ```

2605 Kdo říká, že Bůh zapomene

```

Kdo říká, že si Bůh vzpomíná na všechno?

Vzpomíná na moji zvířecí minulost?

Kdo říká, že Bůh zapomene na všechno?

Zapomene na poupě vděčnosti mého srdce? ```

2609 Nevím

```

Můj Pane, miluji Tě

ale nevím,

jak je má láska hluboká.

Můj Pane, potřebuji Tě,

ale nevím,

jak je má potřeba upřímná.

```

2616 Mysli na druhé

```

Mysli na druhé.

Potěšíš své srdce.

Zprosti druhé svých léček.

Potěšíš svého Boha. ```

2632 Urazil jsi dlouhou cestu

```

Uvědomuješ-li si skutečnost,

že máš problémy sám se sebou,

tak jsi již urazil dlouhou cestu

ke Zlatému Pobřeží. ```

2640 Oduševnělý úsměv

```

Ve vnitřním světě

je oduševnělý úsměv průvodce.

Ve vnějším světě

je oduševnělý úsměv požehnání. ```

2646 Zná tajemství Nebe

```

Zná tajemství Nebe,

protože

jeho mysl je nyní veškerou pozorností,

jeho srdce je nyní veškerou poslušností

a jeho život je nyní veškerou ochotou.

```

2650 Dvě nejvyšší skutečnosti

```

Nesestupuj z Nebe po mně.

Mé srdce se bude cítit bídně.

Nesestupuj z Nebe přede mnou.

Tvá duše to neocení.

Bůh má dvě nejvyšší Skutečnosti:

život pospolitosti

a srdce jednoty.

```

2656 Bude-li pravda na prvním místě

```

Bude-li pravda ve tvém životě

na prvním místě,

tak nebudeš muset světu nic vysvětlovat,

protože tvé oči se stanou

vysvětlením všech věcí —

velkých i malých. ```

2658 Bůh nezapomíná!

```

Bůh nezapomíná!

Budeš dotazován.

Před tebou bude Bůh Zklamání.

Za tebou bude Bůh Zničení. ```

2662 Rozhodni se správně

```

Buď miluj svůj veliký sen,

nebo se poddej své malé skutečnosti.

Rozhodni se správně,

chceš-li být trvale šťastný. ```

2674 Odvážný oštěp koncentrace

```

Kdo může překazit tvé sny?

Nikdo!

Proč?

Protože máš oči,

které jsou odvážným oštěpem koncentrace.

```

2698 Měj víru

```

Měj víru v sebe sama.

Budeš mít nové srdce jistoty.

Měj víru v Boha.

Budeš mít nový život dosažení. ```

2700 Mé hledáni končí

```

Ráno

mé hledání realizace končí

uvnitř Srdce Soucitu mého Pána.

V poledne

mé hledání dokonalosti končí

uvnitř Oka Vize mého Pána.

Večer

mé hledání uspokojení konči

u Nohou Krásy mého Pána.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 27, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_27