Deset tisíc milovaných květů, část 28

2701 Dnes jsem moudrý

```

Včera jsem byl chytrý.

Proto jsem chtěl změnit svět.

Dnes jsem moudrý.

Proto měním sám sebe. ```

2705 Nechceš změnit

```

Chceš změnit svůj život,

ale nechceš změnit

způsob svého myšlení.

```

2706 Ovoce uspokojení

```

Nezaseješ-li semínko dokonalosti,

jak můžeš očekávat,

že sklidíš ovoce uspokojení?

```

2707 Neupřímná mysl

```

Neupřímná mysl může vypadat

jako upřímná,

ale neupřímná mysl nemůže nikdy cítit

jako upřímná. ```

2708 Božsky dokonalá realizace

```

Nebeská inspirace sestupuje.

Pozemská aspirace stoupá.

Božsky dokonalá realizace

ani nesestupuje ani nestoupá.

Jen šíří svou nekonečnou vůni

po délce i šířce světa. ```

2709 Vnitřní problém

```

Ne, dokonce ani jeden vnější problém

nemůže být vyřešen trvale,

jestliže vnitřní problém zůstává nevyřešen.

A jaký je to vnitřní problém?

Nedostatek hladu po Bohu.

```

2710 Dej Mu to, co máš

```

Chceš-li od Boha zájem,

tak Mu dej to, co máš:

lásku.

Chceš-li od Boha lásku,

tak Mu dej to, čím bys měl být:

srdcem vděčnosti. ```

2711 Je mnoho způsobů

```

Je mnoho způsobů,

jak použít jednoduchost, upřímnost,

čistotu a pokoru.

Ale je jen velmi málo způsobů,

jak je zvětšit

na naší celoživotní cestě k Bohu. ```

2712 Lidská mysl

```

Lidská mysl je ochotná

vyznávat život dokonalosti

tak dlouho, dokud jej nemusí

provádět. ```

2713 Zkouška sebezdokonalení

```

Je jen jedna zkouška,

která nemůže a nebude zastavena,

a tou je zkouška

sebezdokonalení. ```

2715 Žádná výhoda

```

Nemiluješ Boha.

Jak tedy můžeš mít nějakou výhodu

nad těmi,

kteří nemohou milovat Boha? ```

2716 Vidět Tvář Boha

```

Má touha po Bohu ví,

že vidět Tvář Boha je opravdu důležité.

Ale důležitější je

mít hluboko uvnitř svého srdce

stále naříkající pláč

po tom, abych viděl Jeho Tvář. ```

2717 Jak a proč

```

Tělo zůstane líné a nečisté

tak dlouho, dokud ho vitálno

nebude dychtivé a nedočkavé učit jak,

a podporovat ho důvody proč. ```

2720 Nemožné

```

Štědrá mysl

a skoupé srdce:

je to vůbec možné?

Ne, nikdy!

Dokonalý život

a nedokonalá duše:

je to vůbec možné?

Ne, nikdy! ```

2726 Nikdo nemůže uvidět

```

Nikdo nemůže uvidět Boha

podle svých vlastních pravidel.

Nikdo nemůže dosáhnout překonání světa

podle svých vlastních pravidel. ```

2729 Ó Světlo Odpuštění Shůry

```

Ó Světlo Odpuštění Shůry,

teď, když jsi vstoupilo

do mého plačícího a krvácejícího srdce,

nenechávej mě nikdy samotného a ztraceného. ```

2730 Zářící paprsek

```

Každý sladký dech

oduševnělé písně

je zářícím paprskem

plodného míru. ```

2750 Abych se zachránil

```

Abych se zachránil ve vnějším světě,

k tomu potřebuji

vědomou a stálou pozornost.

Abych se zachránil ve vnitřním světě,

k tomu potřebuji

bezesné a bezchybné sebeprověřování.

```

2753 Bůh to za tebe udělá

```

Nemusíš dokazovat světu,

co jsi.

Bůh to za tebe udělá.

Jen si řekni,

že jsi Božím Soucitem

a pro Boží Uspokojení. ```

2756 Začátek

```

Sledování se je začátkem sebezdokonalení.

Sebezdokonalení je začátkem Spokojenosti Boha.

Spokojenost Boha je začátkem Božího nového Snu.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 28, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_28