Deset tisíc milovaných květů, část 29

2801 Hostina ve vnitřním světě

```

Jestliže se modlíš

pro uspokojení svého vnitřního hladu,

tvá modlitba bude nakonec naplněna.

Něco navíc:

Bůh ve vnitřním světě uspořádá hostinu

pro upřímného hladového hledajícího v tobě. ```

2802 Nedívat se na skutečnost

```

Říkáš, že v tvém životě nic nefunguje.

Je-li to pravda, tak ti říkám,

že se buď nedíváš na správnou skutečnost,

nebo se nedíváš na skutečnost

na správném místě.

```

2804 Chceš-li být veden

```

Chceš-li být veden,

vzhlédni s čistým srdcem.

Chceš-li být veden,

pohlédni do nitra

s myslí oproštěnou od pochybností.

```

2812 Dvě otázky

```

Zeptej se svého srdce,

jak žít.

Zeptej se své duše,

proč žít.

Tyto dvě odpovědi

může správně odpovědět

jen tvé srdce lásky

a tvá duše světla. ```

2816 Tvá bezesná víra

```

Ať už to víš nebo nevíš,

tvá bezesná víra tě vezme

ke správnému cíli.

Proč ji nenásledovat radostně,

a pokud možno nepodmíněně?

```

2818 Nelaskavá mysl

```

Řekne-li ti tvá mysl,

že ti může dát mír,

tak se jí zeptej,

proč nebyla tak laskavá

a nedala ti mír doposud.

Nemůžeš důvěřovat nelaskavé mysli. ```

2822 Vůně světla jednoty

```

Když ty jsi v pořádku,

všechno kolem tebe je v pořádku,

neboť překrásný proud

ve tvém srdci

má schopnost šířit kolem tebe

svou vůni světla jednoty. ```

2823 Dvě bezpečná místa

```

Jsou jen dvě bezpečná místa.

Jedno je srdce inspirace

mé čistoty.

Druhé je život zasvěcení

mé povinnosti.

```

2824 Květy a ovoce

```

Vnitřní naplnění

a vnější oduševnělost

jsou květy a ovoce

stejného stromu-realizace-aspirace. ```

2834 Úleva

```

Řekni své pochybující mysli „Ne!“

Řekni svému milujícímu srdci „Ano!“

Uleví se ti od tvého nervózního napětí.

```

2839 Odevzdej se svému vyššímu životu

```

Odevzdej se svému vyššímu životu.

Tvůj nižší život bude požehnán

krásným úsměvem Boha

a tvůj vyšší život bude požehnán

novým Poselstvím Boha.

```

2841 „Ne“ od tvého srdce

```

Jedno musíš vědět:

„Ne“ od tvého srdce

je nekonečně silnější,

než všechny nepřátelské síly na světě. ```

2850 Nekonečné mluvení

```

Oddáváš se nekonečnému mluvení,

abys vypadal moudře.

Uvědomuješ si, co si způsobuješ,

když se oddáváš nekonečnému mluvení?

Jen si nakládáš další a další problémy,

až jsi zcela zmaten a zcela ztracen.

Přestaň mluvit, dokud nedokážeš mluvit

k Božímu Oku Soucitu,

Nohám Odpuštění a Srdci Osvícení.

```

2855 Můj život pokroku

```

Můj život pokroku je výsledkem

malého pláče mého srdce

a velkého Úsměvu mého Pána.

```

2861 Něco zvláštního

```

Bůh mi dal něco zvláštního:

uvědomování.

Dal jsem Bohu něco zvláštního:

ochotu.

Nyní mi Bůh chce dát

své Uspokojení

a já chci dát Bohu

svou vděčnost. ```

2864 Neodpustil jsi mi

```

Neodpustil jsi mi.

To znamená, že mě nemiluješ.

Nemiloval jsi mne.

To znamená, že neznáš sám sebe ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 29, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_29