Deset tisíc milovaných květů, část 32

3102 Čistota v srci

```

Čistota v mysli

zkracuje cestu

k sebeobjevení.

Čistota v srci ukazuje,

že cíl není nikde jinde,

než uvnitř srdce samotného.

```

3104 Čistota v srci

```

Jednoduchost dítěte,

upřímnost dítěte

a čistota dítěte

jsou tři jedinečné dary,

které Bůh dopřál svému stvoření

hned od jeho prvního zrození. ```

3105 Jednota

```

Láska je jednota.

Oddanost je povzbuzující síla

a povzbuzující energie v jednotě.

Odevzdanost je naplnění

lásky jednoty konečného

a nekonečného. ```

3106 Boží bezpodmínečný Soucit

```

Upřímnost je absolutně důležitá.

Odhodlání je nekonečně důležitější.

Ale Boží bezpodmínečný Soucit

zdaleka překračuje sílu upřímnosti

i sílu odhodlání.

Dokonce i když se spojí

upřímnost s odhodláním,

tak se nemohou srovnat

s Božím bezpodmínečným Soucitem.

```

3107 Závěrečný krok

```

Svou cestu začínáme s upřímností.

To je absolutně první krok.

Bezprostředně následující krok je odhodlání.

A závěrečný krok,

jenž nemá počátek ani konec,

je Boží bezpodmínečný Soucit,

který nám na závěr naší cesty

zaručuje úspěch. ```

3109 Dej mi čisté srdce

```

Ó Pane Nejvyšší,

dej mi čisté srdce,

aby mé srdce čistoty

mohlo vždy cítit,

nejen kolik pro mě znamenáš,

ale také co znamenám já pro Tebe. ```

3110 Než se k Tobě dostanu

```

Můj Pane Nejvyšší,

prokaž mi laskavost:

než se k Tobě dostanu,

nechť mne mé srdce vděčnosti předejde. ```

3111 Oči čistoty

```

V měsíci vidím oči čistoty.

Ve slunci vidím srdce čistoty.

V květině vidím celé tělo čistoty.

```

3113 Můj bezesný dech čistoty

```

Čistota v dávání,

čistota v přijímání,

čistota ve stávání se.

Když dávám,

budu dávat čistotu svého srdce Bohu.

Když přijímám něco od Boha,

přijmu to s čistotou své mysli.

A když se stávám dokonalým nástrojem Boha,

stanu se tak silou

svého bezesného dechu čistoty. ```

3114 Poslušnost v životě hledajícího

```

V životě hledajícího

nebylo, není a nebude

nic tak důležitého,

jako poslušnost. ```

3115 Poslušnost je semínko

```

Poslušnost je semínko,

poslušnost je strom,

poslušnost je ovoce

v životě

hledajícího pravdy

a milovníka Boha. ```

3116 Pokora je schopnost

```

Pokora je schopnost,

která se zvětšuje.

Pokora je schopnost,

která se noří hluboko dovnitř.

Pokora je schopnost,

která letí vysoko, výše, nejvýše. ```

3117 Pokora dosahuje všeho

```

Pokora dosahuje všeho

ctností svého sebeuvědomění

a toto sebeuvědomění

není nic jiného,

než Boží Jednota

s Jeho vlastním stvořením. ```

3118 Má vědomá sebesláva

```

Bůh je vždy úzkostlivý a dychtivý

mi odpustit,

zajímám se však o Jeho Odpuštění?

Ne!

Co od Něj chci?

Chci od Něj ne Jeho Odpuštění,

ale potají chci

svoji vědomou sebeslávu. ```

3119 Ocenění mé modlitby

```

Žádám Boha o odpuštění

a Bůh mi odpustí.

Potom si však uvědomím,

že to nebylo odpuštění,

co jsem od Něj opravdu chtěl.

To, co jsem od Něj chtěl,

nebylo nic než ocenění

mé oduševnělé modlitby. ```

3120 Vnitřní zahrada krásy

```

Dokonalost je sebepřekonávání.

Sebepřekonávání je vnitřní zahrada krásy hledajícího.

V této zahradě krásy

Bůh vždy zpívá, hraje si a tančí. ```

3123 Sebeprojevující skutečnost

```

Láska není něco,

co sestoupí Shůry

nebo vystoupí zdola.

Ne, je to něco,

co roste a září

v největší hloubce mého srdce —

sebeprojevující skutečnost,

která nemá počátek ani konec. ```

3143 Odměna za víru a pokoru

```

Odměnou za víru a pokoru je vždy sláva,

založená na oduševnělé jednotě

hledajícího s Bohem.

```

3164 Přijde čas

```

Jestliže se upřímný hledající

pravidelně nemodlí a nemedituje,

přijde čas,

kdy v hlubinách jeho oduševnělého srdce

začnou proudit ve velmi rychlém sledu

vlny vnitřní bolesti. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 32, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_32