{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Deset tisíc milovaných květů, část 33

Deset tisíc milovaných květů, část 33

3204 Bylo Božím Plánem

Hned od počátku času

bylo Božím Plánem

dát naší oduševnělé víře

okázalé vítězství.


3208 Novost uspokojuje

Novost uspokojuje mé žíznivé oči.

Plnost uspokojuje mou hladovou mysl.

Jednota uspokojuje mé plačící srdce.


3213 Úsměv mých očí

Úsměv mých očí

má překrásnou duši.

Pláč mého srdce

má plodnou duši.


3217 Jsem připraven vyplakat

Jsem připraven

vyplakat studánku slz,

dokud nebudu zcela zaplaven

Mořem Odpuštění svého Pána.


3224 Zrozen k něčemu velkému

Narodil jsem se,

abych na této planetě

učinil pro Boha

něco skutečně velkého.

Jak mohu selhat?

Proč bych měl selhat?


3227 Království Boží Milosti

Království Boží Milosti

je mým jediným domovem.

Zbytek světa není ničím jiným

než zastávkou.


3231 Jak mě může trýznit strach?

Jak mě může trýznit strach?

Jak se na mě může mračit pochybnost?

Nevím snad, že vše, co mám,

má Bůh uvnitř svého Světla Ochrany?


3248 Moji svědci

Začal jsem běžet k Věčnosti.

Nekonečnost a Nesmrtelnost

jsou moji svědci.


3249 Potvrzuji, co Bůh potvrzuje

Potvrzuji, co Bůh potvrzuje.

Co Bůh potvrzuje?

Potvrzuje, že realizace Boha je mým rodným právem.


Popírám, co Bůh popírá.

Co Bůh popírá?

Popírá, že jsem členem společnosti nevědomosti.


3252 Vše je stejně důležité

V Božím stvoření

je vše stejně důležité a nezbytné.

Snaž se vidět božské ve všem,

se vším plus pro vše.


3254 Mít nesmírný úspěch

Chceš mít nesmírný úspěch?

Pak urovnej svou vnější mysl.


Chceš učinit spolehlivý pokrok?

Pak zharmonizuj svůj vnitřní život.


3257 Ukázněnost je zájmem Boha

Nedopřávej si;

shovívavost je zájmem o sebe.

Ukázni se.

Tvoje ukázněnost je zájmem Boha

pro Boží a tvé vzájemné uspokojení.


3259 Konec cesty, začátek cesty

Hledající Boha vědomě končí svou cestu

v Uspokojení Boha.


Milovník Boha nepodmíněně začíná svou cestu

s Uspokojením Boha.


3264 Zpívej píseň sebenabízení

Zpívej píseň sebenabízení, zpívej!

Nebe na zemi a země v Nebi

nemohou zůstat a nezůstanou vzdálené.


3286 Každá dobrá myšlenka

Nenech se odradit.

Tak jako téměř každá dobrá myšlenka

měla špatnou minulost,

tak i každá špatná myšlenka

může mít dobrou budoucnost.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 33, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_33