Deset tisíc milovaných květů, část 36

3501 Jsou tři snadné kroky

```

Jsou tři snadné kroky

do opravdového duchovního života:

nezkoušej bojovat se světem,

neočekávej nic od světa,

nezapomeň se odevzdat

osvěcujícímu diktátu

reprezentanta Boha zde na zemi:

tvé duši. ```

3502 Chceš potěšit sebe?

```

Chceš potěšit sebe

nebo chceš potěšit svět?

Můžeš potěšíit jen jednoho,

ale ne oba.

Proto udělej tu správnou volbu,

chceš-li ve svém životě

trvalé uspokojení.

```

3510 Nemáš povinnost

```

Nemáš povinnost

zdokonalovat svět.

Nemáš povinnost

vidět ve světě dokonalost.

Ale rozhodně máš povinnost

zdokonalovat sám sebe. ```

3511 Abys znal víc

```

Abys znal víc,

musíš milovat víc.

Abys miloval víc,

musíš objevit víc.

Abys objevil víc,

musíš se nejen odevzdat víc,

ale také se odevzdat nepřetržitě

Vůli Boha. ```

3512 Neboj se stínu

```

Neboj se stínu.

Jednoho dne nutně musíš dosáhnout

stálého slunce.

Proto se neboj stínu,

který tě sleduje.

```

3513 Lidské v tobě ho podvádí

```

Lidské v tobě ho podvádí

ne proto, že jsi chytrý,

ale proto, že jsi slabý.

Božské v tobě ho miluje

ne proto, že je velký,

ale proto, že je dobrý.

```

3516 Osvícení je nutnost

```

Můžeš něco potlačovat po nějakou dobu,

ale nemůžeš se tomu vyhnout navždy.

Potlačování proto není a nemůže být odpovědí.

Nutné je tu věc samotnou osvítit. ```

3519 Můžu se snadno chránit

```

Modlil jsem se k Bohu,

aby mě chránil.

Řekl mi,

že na to nepotřebuji Jeho pomoc.

Můžu se snadno chránit tím,

že Mu budu opakovat:

„Staň se jen vůle Tvá.“

```

3526 Co chceš?

```

Co si přeješ?

Moudrost?

Potom překroč svou mysl.

Co si přeješ?

Radost?

Pak zůstaň ve svém srdci.

Co si přeješ?

Mír?

Pak nezůstávej ani se svým starým já,

ani se svým novým já,

ale se svou duší

v jejím vesmírném hnízdě. ```

3532 Někdo čeká

```

Někdo nekonečně moudřejší než ty

čeká u dveří tvé mysli.

Někdo nekonečně čistší než ty

čeká u dveří tvého srdce.

Někdo, kdo dává sebe sama nekonečně více než ty,

čeká u dveří tvého života.

Přivítej Ho.

Dej Mu příležitost

dělat vše tvým prostřednictvím.

Netřeba říkat,

že pro tebe všechno udělá

s největší radostí. ```

3547 Začni přemýšlet o novém životě

```

Začni přemýšlet o novém životě.

Tvá upřímná mysl tě naučí,

jak začít.

Tvé čisté srdce

za tebe bude pokračovat.

Jen začni přemýšlet o novém životě. ```

3564 Správná věc

```

Přikáží ti,

abys dělal správnou věc:

miluj sám sebe upřímně a oduševněle.

Zakáži ti,

abys dělal špatnou věc:

neměj o sobě špatně mínění

a pošetile neodpočívej s pohodlností. ```

3570 Tvá neustálá vzpomínka

```

Pamatuj si,

co jsi řekl Bohu v Nebi,

než jsi odešel na zem.

Tvá neustálá vzpomínka

se promění v dokonalé představení. ```

3578 Mít aspiraci, aniž bychom se zasvětili

```

Mít aspiraci, aniž bychom se zasvětili,

je jako dívat se jedním okem,

protože druhé oko zcela ztratilo

svou schopnost vidět.

Zasvětit se bez aspirace,

je jako používat jen jednu ruku,

protože druhá ruka

je úplně ochromená. ```

3580 Spoléhání se jen na sebe

```

Spoléhat se jen sám na sebe,

je jako žádat malé dítě,

aby běželo ultramaraton.

```

3584 Poslední věc, kterou chce svatý slyšet

```

Poslední věc,

kterou chce opravdový svatý slyšet,

je to, že je absolutně dokonalý.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 36, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_36