Deset tisíc milovaných květů, část 42

4101 Dnes je můj den

```

Dnes je můj den,

absolutně můj den.

Strávím ho starostlivě,

neúnavně a oduševněle,

abych se stal nejvybranějším nástrojem

svého Milovaného Nejvyššího. ```

4102 Každý den je ten správný den

```

Každý den je ten správný den

pro správnou osobu

a tou je bezpodmínečný milovník Boha.

```

4103 Neměj své zodpovědnosti nerad

```

Potíže dokážou

posílit tvou mysl.

Proto neměj své potíže nerad.

Zodpovědnosti dokážou

osvítit tvé srdce.

Proto neměj své zodpovědnosti nerad.

```

4104 Záchvěv strachu

```

Chceš-li opravdu těšit Boha

způsobem Bohu vlastním,

nesmíš mít uvnitř dechu své víry

ani záchvěv strachu. ```

4109 Jen v klidu čekej

```

Nedělej si starosti

s omezenou a omezující myslí.

Tvá láska ke vzdálenému Za

zajisté osvítí tvou mysl.

Jen v klidu čekej

a oduševněle pozoruj. ```

4110 Bůh sestoupil

```

Vystoupal jsem nahoru,

abych spatřil Boží krásné Nohy.

Bůh sestoupil dolů,

aby mi dal své štědré Srdce. ```

4115 Miluješ mne, můj Pane?

```

Miluješ mne, můj Pane,

nehledě na to, co říkám,

a nehledě na to,

co proti Tobě dělám?

„Nejprve Mi, Můj synu, pověz,

potřebuješ Mne,

nehledě na to, jak přísný na tebe jsem?“

```

4121 Vyhraješ obojí

```

Když neprojevíš zájem

o soutěžení ega,

vyhraješ zároveň

Boží Korunu i Boží Trůn. ```

4148 Zahrada potěšení tvé duše

```

Chceš se osvobodit

od svých každodenních starostí.

Říkám ti tajemství:

Každý den se pokus strávit nějaký čas

v božsky voňavé zahradě radosti své duše.

Neváhej!

Tvá duše ti již zajistila

volný přístup

do své Nesmrtelné zahrady potěšení.

```

4199 Semínko dokonalosti vyklíčí

```

Hluboko uvnitř nás

je semínko dokonalé dokonalosti.

Musíme počkat na Boží zvolenou Hodinu.

Tehdy semínko dokonalosti dozajista vyklíčí. ```

4200 Odevzdanosti, má odevzdanosti

```

Odevzdanosti, má odevzdanosti,

musíš se mnou zůstat po celý život.

Vděčnosti, má vděčnosti,

musíš ve mně zůstat po celý život. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 42, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_42