Deset tisíc milovaných květů, část 43

4204 Dokud nebudeš záviset

```

Dokud nebudeš zcela záviset

na Moři Soucitu Boha,

jak může Bůh bez obav záviset

na záplavě tvých slibů? ```

4207 Opravdový milionář

```

V duchovním životě

je opravdovým milionářem ten,

kdo svobodně a radostně dává

svůj nejdražší čas. ```

4208 Jako dokonalý žák

```

Nemusím být úplně dokonalý,

ale mé srdce občas věří

jako dokonalý žák

a má mysl se občas chová

jako dokonalý žák.

```

4210 Proč ho musíš udržovat?

```

Bůh ti nedal strach.

Proč ho musíš udržovat?

Bůh ti nedal pochybnost.

Proč ji musíš opatrovat?

Bůh ti dal odvahu.

Proč ji neochraňuješ?

Bůh ti dal víru.

Proč si jí neceníš? ```

4212 Nepřátelské síly se třesou

```

Nepřátelské síly se třesou

ne, když proti nim vehementně bojuji,

ale když mě vidí, jak oduševněle sedím

u Nohou svého Milovaného Nejvyššího. ```

4213 Má ranní meditace

```

Má ranní meditace

otevírá dveře mého srdce,

a tak můj Pán může vstoupit.

Má večerní meditace

zamyká dveře mého srdce,

a tak satan nemůže vstoupit

a zatemnit pokoj mého srdce. ```

4219 Víš jednu důležitou věc

```

Víš jednu důležitou věc:

že život potěšení je prchavý.

Ale nevíš,

že život modlitby je nejen trvalý,

ale trvalý navždy.

```

4222 Když má láska k Bohu vstoupí dovnitř

```

Když má láska k Bohu vstoupí dovnitř

a začne pro Něj pracovat

ve vnitřním světě,

má víra v Boha vyjde ven,

a začne pro Něj pracovat

ve vnějším světě. ```

4223 Tvá nebeská odpovědnost

```

Po roky a roky

jsi naplňoval

svou pozemskou odpovědnost.

Nyní po zbývajících pár let

můžeš naplnit

svou nebeskou odpovědnost. ```

4227 Nemůžeš být velmi hodný?

```

Každý ví, že jsi hodný.

Nemůžeš být dnes velmi hodný,

abys miloval člověka v Bohu

trochu víc

a sloužil Bohu v člověku

trochu víc? ```

4228 Bůh o tobě bude mluvit vysoce

```

Dělej si své povinnosti

a nech Boha dělat Jeho Povinnosti.

Ty nemluv o nikom špatně

a Bůh bude bezpochyby

o tobě mluvit nanejvýš vysoce.

```

4229 Strom odevzdanosti potřebuješ

```

Schopnost máš.

Zodpovědnost potřebuješ.

Květinu víry máš.

Strom odevzdanosti potřebuješ. ```

4231 Upřímnost není lepší

```

Upřímnost není lepší než neupřímnost,

dokud ji neprocvičuješ

každou chvíli, každý den.

```

4233 Bůh Kormidelník se zjeví

```

Bůh Kormidelník se svou Zlatou Lodí

se zjeví, když

zmizí tvé ego a tvé nevděčné srdce.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 43, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_43