{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Deset tisíc milovaných květů, část 46

Deset tisíc milovaných květů, část 46

4507 Nikdy se nebojí

Mysl se nikdy nebojí

pochybovat a trpět.

Srdce se nikdy nebojí

dávat a přijímat.

Duše se nikdy nebojí

pozorovat a užívat si.

Bůh se nikdy nebojí

usmívat se a překonávat se.


4510 Bůh měří mé srdce

Bůh měří

mé oduševnělé srdce

předtím, než ocení

můj plodný život.


4511 Stát se božsky velkým

Jediný způsob,

jak se stát božsky velkým,

je být připraven na každé nebezpečí.


Jediný způsob,

jak být nanejvýš dobrým,

je být připraven zničit pokušení.


4512 Nedíváš-li se na výsledky

Nedíváš-li se na výsledky,

tvé srdce bude rozhodně pročištěno

a tvůj život bude nepochybně zbožštěn.


4516 Podstata duchovnosti

Samotná podstata náboženství:

Měj strach z Boha a buď Bohu poslušný.


Nejčistší podstata duchovnosti:

Miluj Boha a staň se dalším Bohem.


4517 Nikdy neztrať svůj drahocenný poklad

Nikdy neztrať svůj drahocenný poklad:

svou volbu aspirace.

Nikdy neztrať své drahocenné vítězství:

svou radost zasvěcení.


4518 Co může jednota dokázat?

Co může jednota dokázat?

Může mi dát blaženost uspokojení.

Co může jednota dokázat?

Může snést dolů

Boží Transcendentální Úsměv.


4521 Jen jeden přítel

Pro mě existuje jen jeden přítel,

a tím přítelem je

stále kvetoucí víra mého srdce.

Nepotřebuji žádného jiného přítele.4524 Čistotou zaplavený světec

Vůle, která dělá z člověka

čistotou zaplaveného světce,

nezůstane daleko,

pokud pro ni zoufale

a bezesně pláčeš.


4530 Abych si podrobil mysl ostatních

Abych si podrobil svou mysl,

potřebuji stoupající plamen aspirace.

Abych si podrobil mysl ostatních,

potřebuji nepomíjející slunce zasvěcení.


4533 Můj Pán používá své Ticho

Můj Pán používá své Ticho,

aby vynesl do popředí

mé božské schopnosti,

a ne aby zaznamenal

mé lidské neschopnosti.


4573 Převratný průkopník

Chceš-li, aby se ve tvém životě

něco odehrálo,

potom tvé vitálno musí hrát roli

převratného průkopníka.


4577 Vytvoř nový svět

Znič násilí

svým úsměvem duše.

Budeš šťastný.


Vytvoř nový svět

zájmem svého srdce.

Staneš se dokonalým.


4585 Neustálé očekávání

Neustálé očekávání

podle svých vlastních představ

je neomylný způsob,

jak ztratit svou současnou radost.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 46, (knižně nevydáno), 1982
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_46