Deset tisíc milovaných květů, část 47

4601 Ztracená Boží Hodina

```

Kdo říká, že ztracenou Boží Hodinu

nemůže nikdo přinést zpět?

Ztracenou Boží Hodinu můžeš snadno

přinést zpět, jestliže obrátíš

úplně každý dech svého života

do překrásné a oduševnělé květiny vděčnosti. ```

4604 Dva druhy odpovědnosti

```

Jsou dva druhy odpovědnosti.

Jedním je příprava a druhým uskutečnění.

Příprava je tvou odpovědností.

Uskutečnění je Boží odpovědností. ```

4606 Obáváš-li se Boha

```

Obáváš-li se Boha,

tak se nemusíš bát nikoho.

Ale miluješ-li Boha,

tak musíš také milovat každého. ```

4610 Jsi-li probuzený

```

Nejsi-li probuzený,

potom ti tvé dny a noci nepatří;

patří Satanovi.

Jsi-li probuzený,

potom nejsi jen vlastníkem

svých vlastních dnů a nocí,

ale jsi také vlastníkem

Božích Dnů a Nocí. ```

4613 Kdy mě osvobodíš

```

Můj Pane,

kdy mě osvobodíš

od divoké netrpělivosti mé mysli,

kdy?

Můj Pane,

kdy mě osvobodíš

od slepé nevděčnosti mého srdce,

kdy? ```

4615 Dnešní nový svět

```

Nemůžeš změnit minulost.

Nesmíš změnit budoucnost.

Ale můžeš změnit přítomnost

a vytvořit dnešní nový svět,

aby tě miloval a těšil

a tak naplnil duši tvého života

ve věčném Nyní.

```

4620 Nic není tak bezcitné

```

Nic není tak bezcitné,

jako tvá mysl nečistoty.

Nic není tak surové,

jako tvé srdce nevděčnosti. ```

4628 Má-li tvůj život dostatek

```

Má-li tvůj život dostatek

světla odpuštění,

potom ti Bůh zaručí kvalitu

své Blaženosti Uspokojení. ```

4632 Zítřejší hodiny extáze

```

Neobávej se pronikavého šípu dnešního smutku,

neboť zítřek se rozbřeskne

se svými hodinami extáze světla a blažeností.

```

4639 Jeho starodávné srdce mu říká

```

Jeho starodávné srdce mu říká,

že Bůh je krásný i mocný.

Jeho moderní mysl mu říká,

že Bůh je buď nedbající, nebo pochybující. ```

4668 Všechny tvé požadavky jsou splněny

```

Nejprve se staň Božím vybraným nástrojem.

Uvidíš, že všechny tvé požadavky

jsou již splněny

a potřebná pomoc je zajištěna. ```

4677 Abys byl blíže Bohu

```

Abys byl blíže Bohu,

buď lepším pláčem

a měj lepší úsměv.

```

4681 Není předěl

```

Není žádný viditelný

ani neviditelný předěl

mezi sebedáváním

a stáváním se Bohem. ```

4691 V jeskyni své mysli radost nenajdeš

```

V jeskyni své mysli radost nenajdeš,

bez ohledu na to,

kolikrát za den do ní vejdeš.

Radost je tam, kde je tvé milující srdce.

Radost je tam, kde je tvůj silný život.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 47, (knižně nevydáno), 1982
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_47