Deset tisíc milovaných květů, část 52

5102 Neočekávej nic

```

Neočekávej nic od tohoto

nespokojeného a neuspokojeného světa.

Neočekávej nic ani od uspokojeného

a naplněného Nebe.

Potom zůstaneš vždy daleko

z dosahu utrpení. ```

5104 Můj ranní vnitřní učitel

```

Můj ranní vnitřní učitel

je můj odevzdaný život.

Můj večerní vnitřní učitel

je mé vděčné srdce. ```

5105 Dvě kázání noci nevědomosti

```

Dvě kázání noci nevědomosti:

Nestarám se o to,

jestli na mě Bůh myslí.

Jsem si docela jistý,

že bych stvořil lepší svět.

```

5109 Oduševnělá jednota vždy vyhrává

```

Nenávist nikdy nevyhrává.

Mocná láska

občas vyhraje

a občas ne.

Ale oduševnělá jednota

vždy a vždy vyhrává. ```

5111 Každý pokorný život

```

Každý pokorný život

nepochybně vlastní

množství vznešených,

život inspirujících

nanejvýš božských kvalit.

```

5118 Co od tebe Bůh přijme

```

Chceš vědět,

co od tebe Bůh přijme

a co ne?

Říkám ti,

že Bůh od tebe přijme všechno,

kromě jediného:

tvé zlomyslné shovívavosti

k neposlušnosti. ```

5122 Zázraky nejsou nezbytné

```

Na úplném začátku

tvého života aspirace

byly možná zázraky nezbytné.

Jakmile jsi ale úspěšně začal

svou vnitřní cestu,

nejen že zázraky nejsou nezbytné,

ale mohou bránit tvému rychlému pokroku

daleko za tvou představivost. ```

5123 Bůh tě otevřeně sytil

```

Bůh tě otevřeně sytil

svým Mořem Soucitu.

Nenasytíš Jej alespoň tajně

kapkami vděčnosti svého srdce? ```

5140 Mysli jen na štěstí

```

Chceš-li udělat pokrok,

mysli jen na štěstí svého srdce

a na to,

jak udržet celou svou bytost šťastnou.

Kamkoli jdeš, nes si s sebou štěstí.

```

5143 Získali jsme vše od Zdroje

```

V tajnosti, před tisíci lety,

jsme od Zdroje získali vše.

Až nyní vracíme Zdroji to,

co jsme dávno přijali. ```

5144 Zvětšuj svou nádobu

```

Dnes je tvá nádoba velmi malá.

Každý den ji zvětšuj

a Bůh ji každý den naplní.

```

5147 Vedeš-li válku

```

Vedeš-li válku proti své nevíře,

Bůh ti okamžitě věnuje

své vlastní Světlo Jistoty.

```

5179 Bůh ti pomůže vstoupit

```

Bojuješ-li,

abys ovládl sám sebe,

Bůh ti s úsměvem pomůže vstoupit

do své školy přeměny života. ```

5181 Budeš schopen vyoperovat

```

Uvnitř mocně plakej.

Navenek se oduševněle usmívej.

Budeš schopen

snadno a úspěšně vyoperovat

zhoubný nádor nevědomosti.

```

5184 Každá čistá myšlenka činí nesmrtelným

```

Každá nízká myšlenka

okamžitě znečišťuje vše,

co je posvátné.

Každá čistá myšlenka

neomylně a bezvýhradně

činí nesmrtelným vše,

co je ochotné se změnit. ```

5194 Všechny oči spočinou na tobě

```

Všechny oči spočinou na tobě,

až tvé vlastní oči pohlédnou dovnitř

a zhluboka se napijí blaženosti

tvého srdce univerzální jednoty. ```

5200 Kéž čistota mého srdce září

```

Kéž se upřímnost mé mysli

šíří jako stříbrné svítání.

Kéž čistota mého srdce

září jako zlaté jitro. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 52, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_52