Deset tisíc milovaných květů, část 53

5202 Otroctví nevědomosti

```

Vědomá jednota člověka

s Boží Vůlí

a jeho vědomé nabízení vděčnosti

Božímu Soucitu

zabrání jeho budoucímu otroctví nevědomosti.

```

5203 Mé první rozhodnutí

```

Mé první rozhodnutí:

nebudu už více kritizovat svět.

Mé poslední rozhodnutí:

budu milovat svět

stejným způsobem,

jak miluje svět můj Pán Nejvyšší. ```

5204 Slabost musí aspirovat

```

Slabost musí rychle aspirovat

po síle.

Síla musí nepochybně aspirovat

po jednotě, jediném uspokojení. ```

5205 Abys udělal svůj život opravdový

```

Abys udělal svůj život opravdový,

musíš být pozornější

ke svému srdci

a lhostejnější

ke své mysli;

musíš být přísnější

na své vitálno

a trpělivější

na své tělo.

```

5208 Síla inspirace

```

Síla inspirace mi říká,

abych realizoval Boha.

Síla aspirace mi říká,

jak blízké je mé srdce Bohu,

jak vzdálená je má mysl od Boha

a proč mé malé ego — „já“

nemůže nikdy realizovat Boha.

```

5212 Trýznění hlasitých ambicí

```

Ó hlasité ambice,

vaše trýznění je nekonečně horší,

než trýznění pochybující

a podezřívavé mysli. ```

5215 Intuice cestuje sama

```

Intuice cestuje sama

v nejvyšší tajnosti,

aby dokázala světu,

že Bůh Stvořitel

dodržuje všechny své Sliby

Bohu stvoření. ```

5216 Dvě zcela nepoužitelné představy

```

Dvě zcela nepoužitelné představy:

Mohu dělat, cokoliv chci.

Svůj život mohu prožít

bez vyššího vedení. ```

5217 Mé srdce potřebuje Krista

```

Má mysl potřebuje Bibli,

protože Bible je tak oduševnělá.

Mé srdce potřebuje Krista,

protože On je tak naplňující. ```

5218 Když se mysl nemodlí

```

Když se mysl nemodlí,

srdce vzlyká

a duše roní bezesné slzy.

```

5223 Mohu realizovat Boha

```

Ano, mohu a budu

realizovat Boha.

Ano, můj život může

a bude projevovat Boha. ```

5225 Neumírej neopěvované

```

Ó mé srdce,

neumírej neopěvované.

Ó má mysli,

neumírej neklidná.

Ó mé vitálno,

neumírej nevyzvané.

Ó mé tělo,

neumírej nezměněné. ```

5228 První nebezpečné znamení

```

Nečisté vitálno

je první nebezpečné znamení

v životě aspirace hledajícího.

```

5231 První překvapení

```

První překvapení:

Bůh se ochotně stal člověkem.

Poslední překvapení:

člověk se neomylně stane Bohem. ```

5264 Řetězy očekávání

```

Má-li tvá mysl

stále ještě řetězy očekávání,

budeš dozajista odsouzen

k hořkým zklamáním. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 53, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_53