Deset tisíc milovaných květů, část 54

5301. Se stejnou radostí

```

Má radost nepozná hranic,

ukáže-li mi právě teď

Bůh své Oko Soucitu.

Ale pokud mi chce ukázat

své Oko Soucitu

ve velmi vzdálené budoucnosti,

mohu a budu čekat se stejnou radostí.

```

5303. Ten samý život

```

Život je napětí,

život jsou obavy.

Přesto ten samý život

ve vzdálené budoucnosti

ztělesní Světlo Projevení

a Blaženost Uspokojení Boha. ```

5304. Co ve skutečnosti potřebuješ

```

To, co chceš,

je buben pozornosti.

To, co ve skutečnosti potřebuješ,

je flétna přeměny. ```

5318. Pokud jsi ochotný

```

Pokud jsi ochotný

sebrat svou vnitřní odvahu,

abys docílil dokonalého života,

příval Božího Soucitu

na tebe bezpochyby

počká. ```

5357. Když realizoval Boha

```

Když realizoval Boha pro sebe, Bůh mu řekl:

„Můj synu, možná tě použiji ve vzdálené budoucnosti.“

Když realizoval Boha pro ostatní, Bůh mu řekl:

„Můj synu, použiji tě v blízké budoucnosti.“

Když realizoval Boha pro Boha, Bůh mu řekl:

„Můj synu, používám tě a budu tě používat bezesně a věčně.“ ```

5359. Sloužím Oku Vize

```

Se svým srdcem čistoty

miluji Tvář Krásy

mého Milovaného Nejvyššího.

Se svým tělem čistoty

sloužím Oku Vize

mého Milovaného Nejvyššího.

```

5361. Dopřej mi srdce hojnosti

```

Můj Pane,

každý den časně ráno

mi dopřej srdce chudoby,

abych pak mohl být pokorný.

Můj Pane,

každý den večer

mi dopřej srdce hojnosti,

abych pak mohl být vděčný

a dokonalý.

```

5363. Hluk tržiště mé mysli

```

Jen srdce čistoty

může a utiší

hluk tržiště mé mysli.

```

5364. Nesrovnatelný dar lidstva

```

Nesrovnatelný dar lidstva Bohu

je jeho denní srdce vděčnosti. ```

5368. Člověk čistoty

```

Člověk čistoty nemusí vědět,

jak jednat se světem,

neboť jeho Pán Nejvyšší

jedná se světem v něm

a jeho prostřednictvím.

```

5371. Můj život pokory

```

Můj život pokory

je mou vědomou jednotou

s osvětlující a naplňující Univerzálností

mého Milovaného Nejvyššího.. ```

5373. Krása sebedávání

```

Krása sebedávání

se nakonec přemění

do božskosti stanutí se Bohem.

```

5379. Potřebuji jedinou odvahu

```

Potřebuji jedinou odvahu,

a tou je odvaha říct celému světu,

že jsem pro Boha, pro Boha samotného,

dokonce i když to Bůh chce pro někoho jiného.

To je jediná odvaha,

která urychlí můj vlastní pokrok

a také pokrok lidstva

prostřednictvím mě. ```

5386. Když se podíváme na květinu

```

Když se podíváme na květinu,

staneme se vůní květiny.

Hle, na pár vteřin

naše vědomí vystoupalo

a stali jsme se sebedávajícími.

```

5397. Život disciplíny

```

Jen život disciplíny

má schopnost běžet

rychleji než nejrychleji k Nekonečnu.

Život disciplíny

zjednodušuje všechny lidské problémy hledajícího

a urychluje jeho cestu k Bohu

daleko za jeho vlastní představivost.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 54, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_54