{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Deset tisíc milovaných květů, část 6

Deset tisíc milovaných květů, část 6

516 Za oblohu východu slunce

Pluj

za oblohu východu slunce.

Dosáhni

nejvyššího Cíle,

než západ slunce zapláče.


524 Může to být pravda?

Může to být pravda?

Žádná touha mne nesvazuje,

žádné pokušení mne nepronásleduje,

žádná nedokonalost mne neničí.

Může to být pravda?526 Vzlykající Bůh

Přemýšlející mysl

je potápějící se život.


Potápějící se život

je umírající slib.


Umírající slib

je vzlykající Bůh.


527 Čtyři výtahy

Výtah pochybnost nikdy nefunguje.

Výtah strach zřídka funguje.

Výtah jistota tu a tam funguje.

Výtah aspirace bezesně funguje.


536 Dvě nejvyšší tajemství

Můj Pán mi řekl nejvyšší tajemství:

„Mé dítě, už ti nikdy nevyhubuji.“


Pověděl jsem svému Pánu nejvyšší tajemství:

„Můj Otče-Příteli, už Tě nikdy nezklamu.“


537 Už jsem ti odpověděl

Můj Pane Nejvyšší,

pokud Ti někdy napíšu oduševnělý dopis,

odpovíš mi?

„Samozřejmě, Můj synu, samozřejmě.

Ale, mé dítě, nemusíš se psaním obtěžovat.

Už jsem ti odpověděl v plodném tichu:

Miluji Tě.

Skutečně a opravdově tě miluji.“


538 Jak to může být pravda?

Můj Pane Nejvyšší,

rozezvonil jsi můj budík.

Jak to může být pravda?


Modlil ses pro mou spásu.

Jak to může být pravda?


Soustředil ses na mé osvícení.

Jak to může být pravda?


Meditovat jsi pro mou realizaci.

Jak to může být pravda?


Kontemploval jsi na mou dokonalost.

Jak to může být pravda?


Žil jsi pro mé uspokojení.

Jak to může být pravda?


554 Modli se za mne, prosím

Nebe, modli se za mne, prosím!

Potřebuji sen o dokonalosti jednoty.


Země, modli se za mne, prosím!

Potřebuji skutečnost uspokojení z plnosti.


578 Ó když je můj smutek sladký

Ó když je můj smutek sladký,

vidím Soucitné Nohy Boha.


Ó když je má radost čistá,

vidím Osvěcující Oko Boha.


584 Oheň mé duše

Ohni mé duše,

kde tě mohu najít, kde?


Bláto mé nevědomosti,

kdy tě mohu přeměnit, kdy?


586 Bůh je můj Trenér

Bůh je můj vnější Trenér.

Proto se usmívám a usmívám poté, co uspěji.


Bůh je můj vnitřní Trenér.

Proto tančím a tančím předtím, než pokročím.593 Nemáme co obětovat

Kdo říká,

že nemáme co obětovat?

Každý den, každou hodinu,

každou minutu, každou vteřinu

musíme obětovat

svou divokou netrpělivost.


596 Tajemství

Modlitba je tajemstvím nesmírného úspěchu.

Meditace je tajemstvím cenného pokroku.


598 Dobré myšlenky

Když chovám dobré myšlenky,

cítím, že člověk koneckonců není tak špatný.


Když si hraji s božskými myšlenkami

Bůh mi dává Krásu své Vize

a já dávám Bohu svou oddanou povinnost.


599 Jeden klíč života

Je jen jedna filozofie:

Boha lze spatřit

pomocí mého pláče aspirace.


Je jen jedno náboženství:

Svítání mého života začíná

krásou Božího Soucitu.


Je jen jeden klíč života:

Žiji, abych miloval Boha.

Bůh žije, aby mě očistil a zdokonalil tak,

aby na bojišti mého života

mohl vztyčit Prapor Svého Vítězství.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 6, (knižně nevydáno)
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_6