{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Deset tisíc milovaných květů, část 66

Deset tisíc milovaných květů, část 66

6503 Boží Soucit léčí

Boží Soucit léčí

mé srdce.

Boží úsměv znesmrtelňuje

můj život.


6504 Absolutně upřímný svědek

Bůh dodržuje všechny

své transcendentální Sliby.

Má prvotřídní víra

je absolutně upřímný svědek.


6505 Tvé srdce tě bolí

Tvé srdce tě bolí,

protože jsi nenakrmil svou duši

zbožným pláčem

a oduševnělým úsměvem

ani jedenkrát týdně.


6506 Lidé soudí tvé srdce

Někteří lidé pyšně soudí tvé srdce

až potom, co si pečlivě prohlédli

tvůj život.


6507 Dvě místa k ukrytí nedokonalostí

Jsou dvě místa k ukrytí našich nedokonalostí:

jedno je

v Soucitném Oku našeho Pána

a druhé je

pod Nohami Odpuštění našeho Pána.


6508 Zkoušet jít do Nebe

Zkoušet jít do Nebe

bez oduševnělého srdce

je jako zkoušet otevřít zamčené dveře

bez klíče.


6509 Smrt nemůže říct „Ano“

Smrt nemůže říct

„Ano“,

když srdce říká

„Ne.“


6510 Čistota jeho srdce

Čistota jeho srdce

se těší neustálým zvětšováním.

Proto je na něj lidské v něm pyšné

a božské v něm je k němu laskavé.


6512 Rozdíl mezi člověkem a Bohem

Vnější rozdíl

mezi člověkem a Bohem je tento:

člověk nezná,

kdežto Bůh zná.


Vnitřní rozdíl

mezi člověkem a Bohem je tento:

člověk není připraven těšit Boha,

kdežto Bůh není připraven

zavrhnout člověka.


6515 Jedna lidská schopnost

Jedna lidská neschopnost

může smutně dokázat,

jak slabý je tento svět.

Jedna lidská schopnost

může nepochybně dokázat,

že člověk je zlatý most

mezi Bohem Božskou Láskou

a Bohem Milovaným Nejvyšším.


6516 Nevyberu si žádného

Mezi dvěma zloději,

pochybností a nejistotou,

si nevyberu žádného,

protože jsou stejně nebezpeční

a ničiví.


6518 Má sebedávající vůle

Ať je má sebedávající vůle

je nekonečně rychlejší,

než má myšlenka na podrobování člověka.


6519 Všechny pochybnosti jsou rozpuštěny

Všechny pochybnosti jsou rozpuštěny,

když se hledající upřímně odevzdá

Vůli svého vlastního vyššího Já:

Boha Srdce Soucitu.


6521 Jeho mysl zkouší vyrůst

Jeho mysl zoufale zkouší vyrůst

do rostliny víry,

kdežto jeho srdce se již stalo

mocným stromem víry.


6522 Požádej o dvě věci

Předtím, než vstoupíš do čelistí smrti,

požádej Matku Zemi o dvě věci:

Ó Matko Země, odpusť mi

nesčetné chyby mého života.

Ó Matko Země, ponech si navždy

věnec vděčnosti mého srdce,

který pokládám k tvým nohám.


6525 Jeho nejlepší žák

Přijmi, přijmi svého Mistra!

Přijmi jej s nadějí

a s rozhodnutím,

že se staneš jeho nejvybranějším nástrojem.

Ve chvíli, kdy bude tvá odevzdanost

naprostá a stálá,

budeš jeho nejlepší žák.


6526 Lepší dny přicházejí!

Lepší dny přicházejí!

Lepší světy se vynořují!

Lepší oblohy sestupují!

Lepší dokonalost se vyvíjí!


6527 Přijal jsi duchovní život.

Přijal jsi duchovní život.

Cítíš neobyčejnou lásku

pro to, co děláš?

Cítíš neobyčejnou oddanost

tomu, co děláš?


6529 Úsměv ticha

Najdeš úsměv ticha

uvnitř bezesného pláče svého srdce.

Pláč je noc.

Uvnitř noci je den.

Tak, jako noc zadržuje den,

tak i pláč zahrnuje úsměv.


6534 Opravdová svoboda

Opravdová svoboda není

v kráse uspokojení

tvé tváře,

ale v jednotě dokonalosti

tvého srdce.


6536 Mysli na své budoucí vítězství

Každý den několikrát mysli

na své budoucí vítězství v Nebi,

místo toho, abys stále myslel

na své současné porážky na zemi.


6537 Dnešní čisté myšlenky

Dnešní čisté myšlenky

jsou zdrojem

pro zítřejší vnitřní nouzové situace.


6538 Nedává-li tvůj život radost druhým

Nedává-li tvůj život radost druhým,

jak můžeš čekat,

že tvé srdce dá radost tobě?


6595 Zázraky hodné vidění

Jen dva zázraky jsou hodné vidění:

zázrak lásky

a

zázrak odpuštění.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 66, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_66