Deset tisíc milovaných květů, část 66

6503 Boží Soucit léčí

```

Boží Soucit léčí

mé srdce.

Boží úsměv znesmrtelňuje

můj život. ```

6504 Absolutně upřímný svědek

```

Bůh dodržuje všechny

své transcendentální Sliby.

Má prvotřídní víra

je absolutně upřímný svědek. ```

6505 Tvé srdce tě bolí

```

Tvé srdce tě bolí,

protože jsi nenakrmil svou duši

zbožným pláčem

a oduševnělým úsměvem

ani jedenkrát týdně.

```

6506 Lidé soudí tvé srdce

```

Někteří lidé pyšně soudí tvé srdce

až potom, co si pečlivě prohlédli

tvůj život.

```

6507 Dvě místa k ukrytí nedokonalostí

```

Jsou dvě místa k ukrytí našich nedokonalostí:

jedno je

v Soucitném Oku našeho Pána

a druhé je

pod Nohami Odpuštění našeho Pána.

```

6508 Zkoušet jít do Nebe

```

Zkoušet jít do Nebe

bez oduševnělého srdce

je jako zkoušet otevřít zamčené dveře

bez klíče. ```

6509 Smrt nemůže říct „Ano“

```

Smrt nemůže říct

„Ano“,

když srdce říká

„Ne.“ ```

6510 Čistota jeho srdce

```

Čistota jeho srdce

se těší neustálým zvětšováním.

Proto je na něj lidské v něm pyšné

a božské v něm je k němu laskavé. ```

6512 Rozdíl mezi člověkem a Bohem

```

Vnější rozdíl

mezi člověkem a Bohem je tento:

člověk nezná,

kdežto Bůh zná.

Vnitřní rozdíl

mezi člověkem a Bohem je tento:

člověk není připraven těšit Boha,

kdežto Bůh není připraven

zavrhnout člověka.

```

6515 Jedna lidská schopnost

```

Jedna lidská neschopnost

může smutně dokázat,

jak slabý je tento svět.

Jedna lidská schopnost

může nepochybně dokázat,

že člověk je zlatý most

mezi Bohem Božskou Láskou

a Bohem Milovaným Nejvyšším. ```

6516 Nevyberu si žádného

```

Mezi dvěma zloději,

pochybností a nejistotou,

si nevyberu žádného,

protože jsou stejně nebezpeční

a ničiví.

```

6518 Má sebedávající vůle

```

Ať je má sebedávající vůle

je nekonečně rychlejší,

než má myšlenka na podrobování člověka.

```

6519 Všechny pochybnosti jsou rozpuštěny

```

Všechny pochybnosti jsou rozpuštěny,

když se hledající upřímně odevzdá

Vůli svého vlastního vyššího Já:

Boha Srdce Soucitu. ```

6521 Jeho mysl zkouší vyrůst

```

Jeho mysl zoufale zkouší vyrůst

do rostliny víry,

kdežto jeho srdce se již stalo

mocným stromem víry. ```

6522 Požádej o dvě věci

```

Předtím, než vstoupíš do čelistí smrti,

požádej Matku Zemi o dvě věci:

Ó Matko Země, odpusť mi

nesčetné chyby mého života.

Ó Matko Země, ponech si navždy

věnec vděčnosti mého srdce,

který pokládám k tvým nohám.

```

6525 Jeho nejlepší žák

```

Přijmi, přijmi svého Mistra!

Přijmi jej s nadějí

a s rozhodnutím,

že se staneš jeho nejvybranějším nástrojem.

Ve chvíli, kdy bude tvá odevzdanost

naprostá a stálá,

budeš jeho nejlepší žák.

```

6526 Lepší dny přicházejí!

```

Lepší dny přicházejí!

Lepší světy se vynořují!

Lepší oblohy sestupují!

Lepší dokonalost se vyvíjí! ```

6527 Přijal jsi duchovní život.

```

Přijal jsi duchovní život.

Cítíš neobyčejnou lásku

pro to, co děláš?

Cítíš neobyčejnou oddanost

tomu, co děláš?

```

6529 Úsměv ticha

```

Najdeš úsměv ticha

uvnitř bezesného pláče svého srdce.

Pláč je noc.

Uvnitř noci je den.

Tak, jako noc zadržuje den,

tak i pláč zahrnuje úsměv. ```

6534 Opravdová svoboda

```

Opravdová svoboda není

v kráse uspokojení

tvé tváře,

ale v jednotě dokonalosti

tvého srdce.

```

6536 Mysli na své budoucí vítězství

```

Každý den několikrát mysli

na své budoucí vítězství v Nebi,

místo toho, abys stále myslel

na své současné porážky na zemi. ```

6537 Dnešní čisté myšlenky

```

Dnešní čisté myšlenky

jsou zdrojem

pro zítřejší vnitřní nouzové situace.

```

6538 Nedává-li tvůj život radost druhým

```

Nedává-li tvůj život radost druhým,

jak můžeš čekat,

že tvé srdce dá radost tobě?

```

6595 Zázraky hodné vidění

```

Jen dva zázraky jsou hodné vidění:

zázrak lásky

a

zázrak odpuštění. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 66, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_66