Deset tisíc milovaných květů, část 67

6601 Jen jeden pozitivní krok

```

Udělej jen jeden pozitivní krok.

Každý den řekni:

„Mé srdce je Boha

a můj život je pro Boha.“ ```

6602 Mé srdce plakalo

```

Staletí přicházejí a odcházejí.

Moje mysl neví,

co po celou dobu dělala,

ale mé srdce to ví.

Plakalo po přítomnosti Nekonečného

uvnitř malé jeskyně těla konečného. ```

6604 Bůh tě pozval na svou Párty

```

Bůh tě pozval na svou Párty.

Nezapomeň si sebou vzít

dar od svého srdce:

absolutně čistou vděčnost. ```

6605 Svoboda opravdové nezávislosti

```

Jestliže jsi ochoten

běžet závod světla jednoty,

tak jenom tehdy se můžeš těšit z ceny:

ze svobody opravdové nezávislosti. ```

6610 Tvé přátelství s lidstvem

```

Tvé přátelství s lidstvem

je založeno na zvědavosti.

Proto neobviňuj Boha,

jestliže se zcela ztratíš

v temné noci nicoty.

```

6614 Jeho duše žije pro

```

Jeho mysl žije pro světlo znalostí.

Jeho srdce žije pro blaženost pozornosti.

Jeho život žije pro sílu dokonalosti.

Jeho duše žije pro výšku překonávání. ```

6615 Nový objev jeho mysli

```

Nový objev jeho mysli:

Bůh je blaženost odpuštění.

Nový objev jeho srdce:

Bůh je světlo spravedlnosti. ```

6617 Přeměněný člověk

```

Přeměněný člověk

je dokonalou manifestací

rozkvétajícího Boha

```

6619 Tvůj budoucí průvodce světem

```

Tvůj budoucí průvodce světem

není tvůj slib,

není tvoje naděje,

není dokonce ani tvá odevzdanost,

ale rostlina vděčnosti tvého srdce.

```

6620 Jejich dokonalý domov jednoty

```

Mysl jednoduchosti,

srdce čistoty

a život povinnosti

žijí spolu

ve svém dokonalém domově jednoty.

```

6625 Láska čistého srdce jednoty

```

Láska čistého srdce jednoty

má vždy právo opravovat,

vyžaduje-li to nezbytnost.

```

6651 Mé srdce říká mé mysli

```

Má mysl říká mému srdci:

„Budeš, prosím, za mne velebit Boha?“

Mé srdce říká mé mysli:

„Budeš se, prosím, modlit k Bohu, aby mi požehnal?“ ```

6657 Jsi-li spoután

```

Jsi-li spoután řetězem očekávání,

jak se ti podaří uniknout

mocným útokům noci zoufalství?

```

6697 Potřebuješ upřímnost

```

Potřebuješ upřímnost před tím,

než potřebuješ pokoru.

Potřebuješ prostotu před tím,

než potřebuješ upřímnost.

Potřebuješ Boží Božskost Soucitu před tím,

než potřebuješ prostotu. ```

6700 Jízdné

```

Jaké je jízdné

ze země do Nebe?

Vonící krása srdce vděčnosti.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 67, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_67