Deset tisíc milovaných květů, část 68

6701 Budeš tomu věřit?

```

Bůh ví,

že již přijal každý tvůj problém

do Své Soucitné Péče.

Budeš tomu ale věřit?

Odvážíš se vůbec?

```

6702 Ty a tvé osvobození

```

Dokud nepřestaneš hledat

falešné učitele, aby tě osvobodili,

ty a tvé osvobození zůstanou jako

Severní a Jižní pól,

navždy bez možnosti propojení.

```

6707 Modli se, abys podrobil sám sebe

```

Oduševněle se modli,

abys podrobil sám sebe.

Hle, vrchol sešel dolů,

aby se projevil prostřednictvím tebe. ```

6708 Objev svého jediného Přítele

```

Úspěch znamená mít

vnější přátele.

Pokrok znamená objevit

svého jediného Přítele,

vnitřního Kormidelníka.

```

6709 Co cítím, Boha zajímá

```

To, co dělám,

nemusí Boha zajímat.

Ale to, co cítím,

Boha zajímá, vždy. ```

6710 Víra je umění vidění

```

Víra je umění vidění bez dívání.

Aspirace je umění stanutí se bez váhání. ```

6711 Nově narozený život

```

Mít čistou mysl,

znamená mít nově narozený život.

A tento nově narozený život

ti pomůže nesčetnými způsoby. ```

6712 Žádná aspirace, žádná dokonalost

```

Žádná aspirace,

žádná dokonalost.

Žádná dokonalost,

žádné projevení Boha.

Žádné projevení Boha,

žádné uspokojení Boha. ```

6716 Když začneš meditovat

```

Když začneš meditovat,

představ si zářící slunce

a zkus zářit jako slunce

a nikdy nepřestávej, ve dne, ani v noci. ```

6723 Pláč aspirace mého srdce

```

Pláč aspirace mého srdce

zcela závisí

na Soucitném Úsměvu mého Pána

```

6724 Když tvá upřímnost uspokojí tvé srdce

```

Když tvá vlastní upřímnost

uspokojí tvé srdce,

Boží Srdce Soucitu

k tobě ihned přiběhne. ```

6731 Pochybnost tě opatruje

```

Opatruješ své pochybnosti.

Říkám ti ale,

že pochybnost také opatruje tebe

a po celou dobu tě trestá. ```

6740 Nikdy nezapomeň na jednu věc

```

Nikdy nezapomeň na jednu věc:

konečná Pravda je tvým přítelem,

a ne tvým nepřítelem.

```

6755 Ukonči své přátelství

```

Jestliže chceš opravdu zažít

den spokojenosti,

pak okamžitě ukonči své přátelství

s nocí letargie. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 68, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_68