{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Deset tisíc milovaných květů, část 69

Deset tisíc milovaných květů, část 69

6802 Zbytečná maratonská diskuze

Kdo chce prodlužovat

zbytečnou maratonskou diskuzi

s neochotnou a neaspirující

myslí lidstva?


6806 Tvá zlatá budoucnost

Svítání tvé představivosti nevytváří

tvou zlatou budoucnost.

Je to den tvé aspirace, který vytváří

tvou zlatou budoucnost.


6807 Nestarám se o to, abych se dozvěděl

Nestarám se o to, abych se dozvěděl,

co se stane s mou hloupou myslí,

když se neodevzdá

mému moudrému srdci.


6814 Píseň pokroku

Křik úspěchu

chce,

píseň pokroku

potřebuje.


A shout of success

He wants.

A song of progress

He needs.


6815 Kapky tvé upřímnosti

Mé srdce miluje

kapky tvé upřímnosti,

ale nepotřebuje

záplavu tvé hlouposti.


6818 Nevyčerpatelná

Můžeš snadno vyčerpat

vděčnost svého srdce,

ale ne nevděčnost své mysli.


6820 Vzestup k Bohu

Jednoduchost, upřímnost, pokora,

čistota a božskost:

série postupného vzestupu

člověka k Bohu.


6825 Nech mě, abych hledal Boha

Bůh je uvnitř mého srdce.

Viděl jsem Ho tam.

Nech mě, abych Ho hledal

uvnitř mé mysli,

pro případ, že by tam byl také.


6826 Přímý výsledek

Světlo mé pokory

je přímý

a okamžitý výsledek

mého upřímného pláče.


6831 Naprosto jsem se mýlil

Naprosto jsem se mýlil,

když jsem si myslel,

že miluji Boha bezpodmínečně.


Úplně jsem se mýlil,

když jsem si myslel,

že Bůh mne vůbec nepotřebuje.


6833 Potřebuji tři věci

Každý den potřebuji tři věci:

dávat inspiraci,

stát se aspirací,

milovat realizaci.


6871 Sebedávající srdce

Sebedávající srdce

jistě dosáhne toho,

co si tak spravedlivě zaslouží.


6881 Bůh se sklání

Tak jako se sklání matka,

aby svému dítěti podala ovoce,

stejně tak se sklání Bůh Nekonečný,

aby podal sám sebe konečnému.


6882 Říkáme tomu...

Když se Bůh natáhne dolů,

aby se dotkl konečného,

říkáme tomu Soucit.


Když se člověk skloní

v sebenabízení lidstvu,

říkáme tomu pokora.


6891 Boží Světlo Slibu

Ve vnitřním světě

mi každý den může svítit slunce,

protože má vnitřní víra je založena

na Božím neomylném Světle Slibu.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 69, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_69