Deset tisíc milovaných květů, část 7

612 Co mi Bůh dal?

```

Co mi Bůh dal?

Krásné srdce.

Co Mu dám já?

Oduševnělou tvář. ```

613 Co chce můj život tužeb

```

To, co chce můj život tužeb,

je obrovský buben.

To, co potřebuje můj život aspirace,

je malinká flétna. ```

616 Bůh se mocně usmívá

```

Nabízím, co mohu:

oduševnělý pláč.

Bůh pro mě dělá to, co já nemohu:

mocně se usmívá

v mém srdci a pomocí mých očí.

```

619 Skutečně mě chceš učinit šťastným?

```

Ó má mysli,

skutečně mě chceš učinit šťastným?

Tak zastav, zastav přemýšlení.

Ó mé srdce,

skutečně mě chceš učinit šťastným?

Tak začni, začni cítit.

```

628 Mám dvě závažné chyby

```

Mám dvě závažné chyby:

Podceňuji Krásu Soucitu Boha.

Přeceňuji skutečnost nevděčnosti člověka.

```

630 Nech si svou rozdělující mysl

```

Nech si svou rozdělující mysl.

Nikdo o ní nestojí!

Nech si své srdce jednoty.

Každý je potřebuje! ```

631 Nemůžeš se ztratit

```

Cesta odevzdanosti je tvá.

Nemůžeš se ztratit.

Nikdy!

Cíl jednoty je tvůj.

Budeš požehnán

dnes, zítra

a navždy, navždy. ```

643 Je-li odpouštět božské

```

Mýlit se je lidské.

Buď však opatrný,

nepřežeň to.

Je-li odpouštět božské,

potom buď ujištěn,

že to nikdy nemůžeš přehnat.

```

644 Bojuji s nocí nevědomosti

```

Tak jako hasiči

nebojují s ohněm

pomocí ohně,

ale s pomocí vody,

stejně tak

já nebojuji s nocí nevědomosti

pomocí noci nevědomosti,

ale se svým světlem meditace. ```

648 Malá mysl

```

Malá mysl umí jen dvě věci:

ignorovat velké ideály

a zesměšňovat dobré cíle.

```

656 Co leží za mnou

```

Co leží za mnou,

je zklamání.

Co leží přede mnou,

je pokušení.

Co leží uvnitř mě,

je aspirace. ```

661 Z legrace

```

Bůh mi dal

z legrace malou mysl.

Dávám Bohu

se smrtelnou vážností velký problém:

svůj zbytečný život.

```

662 Něco dělat

```

Něco dělat:

milovat.

Něco milovat:

jednotu.

Něco hledat:

uspokojení v dokonalosti. ```

664 Jsem tak hrdý na svou mysl

```

Jsem tak hrdý na svou mysl.

Proč?

Protože se začala těšit z malých věcí:

z obyčejné myšlenky,

z čistého srdce,

z pokorného života. ```

665 Bavím Boha

```

Bavím Boha

silou svého slibování.

Bůh baví mne

sprchou svého Soucitu. ```

667 A tak to je

```

Moje mysl si myslí,

že svět je proti ní —

a tak to je.

Moje srdce cítí,

že svět je pro něj —

a tak to je.

A já vím,

že svět se o mě nezajímá —

a tak to je.

```

672 Bůh má a ty jsi

```

Bůh má Zlatou Loď

a ty jsi tou Lodí.

Bůh má Zlaté Pobřeží,

a tvůj úsměv uspokojení je tímto Pobřežím. ```

673 Toto je den

```

Toto je den,

kdy budu myslet

víc na sebe,

než na své nepřátele.

Toto je den,

kdy budu myslet

víc na své přátele,

než na sebe.

Toto je den,

kdy budu myslet

jen na Boha,

jen pro Boha,

jen v Bohu.

```

677 Dar seshora

```

Transformace není přijata.

Je dosažena.

Uspokojení není dosažením.

Je to dar seshora

pro tebe,

pro tebe,

pro tebe samotného.

```

678 Trocha vděčnosti

```

Trocha vděčnosti,

jež hledající nabídne Bohu,

je tak krásná jako růže,

kterou drží Bůh ve své Ruce. ```

680 Miluji Tě, potřebuji Tě

```

Modlím se k Tobě,

můj Pane,

aniž vím,

jak se modlit.

Miluji Tě,

potřebuji Tě,

můj Pane,

a také vím,

jak Tě milovat

a jak Tě potřebovat. ```

682 Nechť Ti pomohu

```

Můj sladký Nejvyšší Pane,

pomohl jsi mi tím,

že jsi ke mně hovořil.

Nechť Ti pomohu tím,

že Ti budu naslouchat.

```

684 Jsem nejšťastnější

```

Můj Pane, jsem šťastný,

že jsi silný.

Můj Pane, jsem šťastnější,

že jsi silnější,

než má nevědomost.

Můj Pane, jsem nejšťastnější,

protože výška Tvého Soucitu

je nekonečně silnější,

než světlo Tvé Spravedlnosti.

```

688 Aspirace je

```

Aspirace je

krásou hledajícího Boha.

Oddanost je

krásou služebníka Boha.

Realizace je

krásou znalce Boha.

Dokonalost je

krásou milovníka Boha. ```

689 Kvůli tvé kráse

```

Kvůli tvé kráse

tě vnější svět miluje.

Kvůli tvé čistotě

tě vnitřní svět miluje.

Kvůli tvé věrnosti

tě Kormidelník Nejvyšší miluje. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 7, (knižně nevydáno)
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_7