{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Deset tisíc milovaných květů, část 70

Deset tisíc milovaných květů, část 70

6901 Se svým Pánem

Můj Pane,

bez Tebe mohu nanejvýš zkoušet

být dobrý,

ale s Tebou

jsem dokonale dokonalý.


6902 Divoký tok času

Divoký tok času se zrychluje,

protože ses spřátelil

s temnými pochybnostmi

své nečisté mysli.


6906 Udělej mě svým sluhou

Můj Pane,

udělal jsi mě svým přítelem.

Nemůžeš mě místo toho udělat svým sluhou,

abych z toho měl větší radost?


6908 Jsem

Jsem,

ne protože konám.

Jsem,

protože mé srdce bezesně pláče

a můj život se bez dechu usmívá.


6910 Nepřekonatelná nedorozumění

Běda, je tolik

nepřekonatelných nedorozumění

mezi svazujícím životem tužeb člověka

a jeho osvobozujícím životem aspirace.


6911 Život uspokojení

Život zážitků

je krásný.

Život uvědomění

je plodný.

Život uspokojení

je božsky krásný,

nanejvýš plodný

a absolutně dokonalý.


6912 Bůh mě učil

Bůh mě učil,

jak pracovat.

Prosím Jej, aby mě naučil,

jak pokračovat.


6913 Naše vnitřní dorozumívání

Naše vnější inteligentní dorozumívání

je strojené.

Naše vnitřní intuitivní dorozumívání

je vždy krásné.


6915 Nátlak nebo osvobození

Lidské ve mně

tomu bezmocně říká nátlak.

Božské ve mně

tomu s láskou říká osvobození.


6918 Udělej dobrotu svým společníkem

Uděláš-li velikost svým společníkem,

můžeš trpět.

Uděláš-li dobrotu svým společníkem,

nejen že budeš vzkvétat,

ale budeš také mít Boha

jako svého Společníka.


6919 Řekni mi ještě jednou

Můj Pane Nejvyšší,

řekni mi ještě jednou,

proč miluješ mé srdce

a proč potřebuješ můj život.


6922 Nebe je kruté

Nebe je kruté.

Proto zpožďuje

mou realizaci Boha.


Země je nevědomá.

Proto zpožďuje

mé projevení Boha.


6947 Učit se jednu věc

Každý den se mám učit

jen jednu věc:

jak být opravdově šťastný.


6969 Dvě zbytečné otázky

Dvě zbytečné otázky:

Miluje mne Bůh?

Potřebuji Boha?


6984 Jsi-li dost odvážný

Jsi-li dost odvážný

zpívat v temnotě,

pak bude světlo zpívat

tvým prostřednictvím a pro tebe.


6988 Vzdálené světlo zítřka

Mé srdce hledí

vstříc vzdálenému světlu

zítřka.

Nemá v sobě ani smítko strachu.


6989 Úžas a osvícení

Má mysl chce být uspokojena

úžasem.

Mé srdce chce být uspokojeno

osvícením.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 70, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_70