{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Deset tisíc milovaných květů, část 71

Deset tisíc milovaných květů, část 71

7001 Jeden Dotek Boha

Jeden Dotek Boha

z Jeho Výšky Soucitu

může přeměnit nepředstavitelné

a nesčetné slabosti člověka

do Boží vlastní nekonečné,

nesmrtelné a všemohoucí Síly.


7004 Překonej mysl

Překonej mysl.

Tvůj život okamžitě získá

nový význam:

dokonalé uspokojení.


7005 Ten, kdo se bojí

Neboj se.

Ten, kdo se bojí,

nemůže zůstat blízko Božího Oka Soucitu

a Božích Nohou Odpuštění.


7007 Zvony názorů a písně osvobození

Má mysl má ráda

zvony názorů.

Mé srdce má rádo

písně osvobození.


7008 Tvé srdce je odpovědné

Tvá mysl je odpovědná

za tvůj vlastní vlak úspěchu.

Tvé srdce je odpovědné

za loď pokroku světa.


7009 Jen řekni ne

Měl bys říkat to,

co chceš říct.

Musíš se stát tím,

čím se chceš stát.

Jen řekni ne

směšným požadavkům ostatních.

Pouze se staň

sebedávajícím nástrojem Boha.


7010 Pomáháním těm, kdo si to nezaslouží

Pomáháním těm, kdo si to nezaslouží,

nedokážeš, aby byli hodni

Blaženosti Nebe.


7011 Mému Pánu nevadí

Mému Pánu Nejvyššímu nevadí

má celková nepřipravenost.

Zajímá se jen

o mou radostnou ochotu.


7013 Pozoruhodný začátek

Jen říct, že začneš,

je samo o sobě pozoruhodný začátek

velmi dlouhé cesty tvého života.


7016 Odevzdávám se

Ty vůbec nepřemýšlíš.

Proto se nehýbeš.

On přemýšlí příliš.

Proto jde nazpátek.

Já nepřemýšlím ani příliš málo,

ani příliš moc.

Jen se odevzdávám

svému vnitřnímu Kormidelníkovi.

Proto je lidské ve mně úspěšné

a božské ve mně dělá pokrok.7017 Nezkoušej se schovat

Ó má mysli,

dělej cokoliv jiného chceš,

ale nezkoušej se prosím schovat

před zájmem mého srdce.


7018 Jen dvě vyšší cesty

Jsou jen dvě vyšší cesty

k realizaci Boha:

cesta odevzdání mého života

a cesta vděčnosti mého srdce.


7019 Budu plakat po dokonalosti

Nebudu plakat po svém uspokojení.

To je úloha mého Pána.

Budu plakat po své dokonalosti.

Vskutku, toto je má úloha,

má jediná úloha.


7020 Přítel mého zklamání

Mé vnější zklamání

žalostně hledá

svého ztraceného přítele:

mé vnitřní uspokojení.


7022 Cítit Boží Přítomnost

Cítit Boží Přítomnost

ve svém srdci,

znamená zapomenout

na dlouho hledané naplnění

svého života tužeb.


7023 Dvě další jména

Sebezpytování má dvě další jména:

sebedokonalost

a uspokojení Boha.


7025 Protože to potřebuji

Zkušenost sebepodvádění

jsem nepotřeboval.

Přesto jsem ji měl.

Sebeosvobození realizace

potřebuji.

A protože to potřebuji,

získám to.


7054 Lev uspokojení a jelen aspirace

Lev uspokojení

bude muset posunout svou významnou návštěvu,

protože jelen aspirace

ještě nevyrazil na cestu.


7069 Dvě zděděné pohromy

Dvě pohromy zdědil

ze svých mnoha životů nevědomosti:

pochybující mysl

a neaspirující srdce.


7079 Nadšení

Nadšení

má v sobě úspěch.

Nadšení

má v sobě pokrok.


7080 K Bohu stoupající srdce

Co potřebuji,

je k Bohu stoupající srdce,

a ne Boha vyrábějící mysl.


7089 Jen dva milovníci skutečnosti

Jsou jen dva milovnici skutečnosti:

Jeden je Bůh

Nesmrtelný Zpěvák;

druhý je Bůh

Věčný Posluchač.


7099 Prosím, varuj mne

Můj Pane,

prosím, varuj mne předtím, než přijdeš.

Jinak bys mohl přijít nepoznán

a odejít nemilován.From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 71, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_71