Deset tisíc milovaných květů, část 72

7101 Připraven a hoden

```

Jsi-li připraven

riskovat vše,

jsi opravdu hoden

získat vše. ```

7102 Sestupuje

```

Sestupuje do své duchovní smrti,

protože se každý den koupe

v řece nečisté pýchy

a temné nevděčnosti. ```

7104 Tvá choroba číslo jedna

```

Tvá pozemská choroba číslo jedna

je nečistota.

Tvá nebeská choroba číslo jedna

je nejistota. ```

7106 Moje potřeby

```

Světlo pozornosti jsem potřeboval.

Výšku zasvěcení potřebuji.

Blaženost dokonalosti budu potřebovat.

```

7107 Boží nejvyšší Tajemství

```

Boží nejvyšší Tajemství:

člověk nakonec potěší Boha

Jeho vlastním Způsobem.

```

7108 Krása tvého srdce

```

Krása tvého srdce

je tvůj život.

Nečistota tvého života

je tvá smrt. ```

7109 Dvě velké oči

```

Pochybnosti,

ukazuješ se příliš!

Nevidíš, že mám dvě velké,

dokonale pracující oči? ```

7112 Příchod světla moudrosti

```

Tvá noc nevědomosti

dlouho nevydrží.

Expresní příchod světla moudrosti

je absolutně jistý. ```

7113 Jeho nerozhodná mysl

```

Jeho nerozhodná mysl

je plně odpovědná

za opakované zničující

nezdary v jeho životě. ```

7115 Nevyléčitelná nemoc

```

Žárlivost není

nevyléčitelná nemoc.

Ale tvá neochota

odevzdat tvou žárlivost

naneštěstí je.

```

7116 Nemám nic jiného, než blaženost

```

Blaženost, blaženost!

Nemám nic jiného, než blaženost.

Proč?

Protože jsem udělal všechno,

co po mně můj Pán chtěl.

```

7120 Špatný tlumočník

```

Vím, že nedostanu

od své duše správné poselství,

protože je tlumočníkem mysl,

a ne srdce. ```

7123 Co pro Boha znamenáš

```

Tvá oddanost musí být hlubší

než oceán.

Tvá odevzdanost musí být vyšší

než hory.

Jedině pak pocítíš,

co pro Boha znamenáš. ```

7124 Jen jedna věc

```

Mé tělo potřebuje jen jednu věc:

pohyb.

Mé vitálno potřebuje jen jednu věc:

disciplínu.

Má mysl potřebuje jen jednu věc:

poslušnost.

Mé srdce potřebuje jen jednu věc:

vděčnost.

Můj život potřebuje jen jednu věc:

překonání. ```

7125 Potřebuješ-li víru

```

Potřebuješ-li víru,

jsi dobrý.

Máš-li víru,

jsi dokonalý. ```

7127 Mohu najít sám sebe

```

Mohu najít sám sebe

od chvíle,

kdy můj Milovaný Nejvyšší

hledá se mnou. ```

7128 Můj osobní přítel

```

Bůh je již

mým osobním Přítelem.

Nyní se usilovně snažím,

aby byl

mým nejbližším přítelem

```

7129 Jedině Bůh ti může zaručit

```

Jedině Bůh ti může zaručit

duchovní jistotu.

Ne, dokonce ani tvá duše

ti to nemůže zaručit. ```

7133 Dokonalost a trpělivost

```

Dokonalost přichází pozvolna

a spokojeně zůstává

ve stejné místnosti

s trpělivostí. ```

7138 Nepodceňuj se

```

Zbytečně se nepodceňuj,

protože tuto práci dělají ostatní

daleko lépe, než ji můžeš dělat ty.

```

7139 Vítězství Věčnosti

```

Vítězství obvykle znamená

dočasný mír.

Ale mír je

vítězstvím Věčnosti. ```

7140 Má mysl je slepá

```

Má mysl je úplně slepá.

Nemůže vidět

dokonalé oko mého srdce.

```

7145 Božská láska srdce

```

Božská láska srdce

může být jen cítěna.

Nemůže být projevena,

nemůže být spatřena. ```

7149 Bůh mne žádá, abych Mu dal

```

Bůh mne žádá, abych Mu dal věci,

o které se sám vůbec nestarám:

své nedokonalosti.

```

7153 Miluješ svůj vnitřní život

```

Miluješ svůj vnitřní život.

To znamená,

že Bůh má o tebe

velmi zvláštní zájem. ```

7171 Musíš ovládat své myšlenky

```

Musíš ovládat

své myšlenky,

a ne naopak,

je-li štěstí to,

co hledáš.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 72, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_72