Deset tisíc milovaných květů, část 73

7203 Učitelé

```

Má duše učila mé srdce,

jak létat.

Mé srdce učilo mou mysl,

jak plakat.

Ale má mysl nyní učí můj život,

jak vzdychat. ```

7206 Nemůžeš soudit

```

Tvůj život může uspět

a tvé srdce může postupovat,

ale ty nemůžeš být soudcem

jejich úspěchu a pokroku. ```

7207 Nedůležitá práce

```

Neexistuje nic takového

jako nedůležitá práce.

Vše proto musíme dělat

s láskou svého srdce

a úctou svého života.

```

7210 Tři nepomíjející zármutky

```

Nečistá mysl,

nejisté srdce

a marný život:

toto jsou jeho

tři nepomíjející zármutky.

```

7211 Chránit znamená prozradit

```

Chránit hořící víru

svého srdce,

znamená prozradit tajný slib

své duše. ```

7217 Objevil jsi

```

Můj Pane,

přišel jsem k Tobě s prázdnýma rukama,

avšak Ty jsi objevil také mé prázdné srdce.

```

7219 Nový úspěch

```

Pokaždé, když toužím

po novém úspěchu

a uspěji,

co uvidím?

Obyčejnou ztrátu iluze.

```

7220 Deprese

```

Deprese mě vyčerpává.

Deprese mě oslepuje.

Deprese mě škrtí.

```

7223 Sídlo extáze Nebe

```

Mé srdce nepodmíněné jednoty

s Vůlí mého Pána Nejvyššího

je sídlo extáze Nebe.

```

7226 Boží Tajemství

```

Včera mě Bůh učil jedno tajemství:

jak překonat mysl.

Dnes mě Bůh učí další tajemství:

jak Jej těšit

Jeho vlastním Způsobem.

```

7231 Nyní mé srdce pláče

```

Byla doba,

kdy mé srdce plakalo a plakalo,

aby našlo Boha.

Nyní mé srdce

pláče a pláče,

aby neztratilo Boha.

```

7233 Lidská nevděčnost

```

Boží Oko Soucitu

a Boží Srdce Odpuštění

pracují i navzdory

lidské vrozené nevděčnosti. ```

7234 Potkal jsem Boha

```

Jednou jsem potkal Boha,

jak šel po ulici.

K mé nevýslovné radosti

mi řekl,

že Jeho Srdce Oceánu Soucitu

smyje všechny mé

nesčetné nedokonalosti.

```

7236 Nějaká speciální pravidla

```

Když sestoupí velké duše,

zkouší vytvořit nějaká speciální pravidla,

aby zlepšily vědomí

tohoto slepého a zcela hluchého světa. ```

7237 Řeka tužeb

```

Řeka tužeb našeho lidského vitálna

nakonec vstoupí

do moře zkázy

a nikam jinam. ```

7264 Utiš a naplň

```

Utiš

svou nekončící potřebu země tajně.

Naplň

svou bezdechou potřebu Nebes okamžitě. ```

7272 Když jsem slabý

```

Když jsem slabý,

myslím na schopnosti druhých.

Když jsem silný,

myslím na své vlastní,

dosud nepovšimnuté schopnosti.

```

7296 Bůh chce vědět

```

Bůh nechce vědět,

proč pláči,

ale chce vědět,

proč se neusmívám. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 73, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_73