Deset tisíc milovaných květů, část 76

7504 Neunavuj Boha

```

Jestliže skutečně miluješ Boha,

tak Jej neunavuj

svými nekonečnými stížnostmi.

```

7505 Slepá cesta

```

Ve vnitřním životě

je nejistota slepou cestou.

Ve vnějším životě

je pochybnost slepou cestou. ```

7506 Tanec dělení

```

Nerozhodnost

je zmatený tanec zklamání

dělení.

```

7507 Překrásný začátek

```

Jednoduchost

je překrásný začátek

Božskosti.

Upřímnost

je mocný začátek

Nesmrtelnosti.

```

7512 Můj život modlitby mi říká

```

Můj život modlitby mi říká,

co mohu přijmout od Boha.

Můj život meditace mi říká,

jak mohu projevit Boha. ```

7516 Jediná otázka, která mě straší

```

Překonávám vůbec sám sebe?

To je jediná otázka,

která mě straší.

```

7517 Dokonalý život

```

Velká mysl

chce vědět více.

Dobré srdce

chce milovat více.

Dokonalý život

chce uspokojit Boha více. ```

7519 Nezapomeň!

```

Nezapomeň,

Bůh pozoruje tvou mysl!

Nezapomeň,

tvá mysl ignoruje Boží Srdce! ```

7521 Když zklamu v aspiraci

```

Když zklamu v aspiraci,

můj život se stane

složitou kalkulací

a divokým zklamáním. ```

7523 Zájem mého Pána

```

Dokonalost mé mysli

je mým zájmem.

Uspokojení mého srdce

je Zájmem mého Pána. ```

7524 Má duše ví

```

Má mysl neví,

co říct.

Mé srdce ví,

co říct.

Má duše ví všechno,

co ví mé srdce

a navíc jak a proč to říct.

```

7527 Mé srdce chce vědět

```

Má mysl chce vědět,

jestli na mě myslíš.

Mé srdce chce vědět,

jestli myslíš na Boha. ```

7530 Mé sebeovládání

```

Mé sebeovládání

mi otevřeně pomáhá

a tajně pomáhá druhým.

```

7535 Samozvaná dokonalost

```

Objevení Boha je možné

jen když si přešel daleko

za sféru samozvané dokonalosti.

```

7573 Ačkoli je Bůh nekonečný

```

Ačkoli je Bůh nekonečný,

dává přednost životu

v hnízdečku srdce člověka.

```

7582 Co mohu udělat pro Boha

```

Uvidím,

co budu moci udělat pro Boha,

neboť nedělám

nic záslužného pro člověka. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 76, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_76