Deset tisíc milovaných květů, část 77

7602 Buď statečný, buď upřímný

```

Buď statečný,

když se to týká tvého srdce.

Buď upřímný,

když se to týká tvé mysli.

Pak zjistíš, jak snadné je

žít svůj život

v mnohem lepším vědomí.

```

7603 Pro Boží Uspokojení

```

Má vůle byla stvořena

pro Boží Uspokojení.

Boží Uspokojení bylo stvořeno

pro mou dokonalost. ```

7604 Drž na uzdě své negativní pocity

```

Drž na uzdě své negativní pocity,

jinak budeš muset zanedlouho

opustit zahradu srdce světa.

```

7605 Pláču, protože

```

Pláču,

protože nejsem dokonalý.

Usmívám se,

protože mi můj Pán říká,

že nejsem beznadějný případ.

```

7606 Bůh Soucit

```

Bůh Soucit

je před mýma očima.

Bůh Uspokojení

je v mém srdci.

Bůh Dokonalost

je uvnitř pláče mé aspirace. ```

7607 Vždy ochotná se snažit

```

Nesmím zapomenout

říct Nebi,

že chudák země

je vždy ochotná se snažit. ```

7608 Není žádný rozdíl

```

Není žádný rozdíl

mezi sbíráním a ukládáním odpadků

a ztotožňováním se s nečistými myšlenkami

lidské mysli. ```

7609 Podívej se na sebe oduševněle

```

Občas se na sebe oduševněle podívej

abys nepřeháněl

svůj pláč-nedokonalosti.

```

7610 Diplomatická smrt

```

Neboť je každá myšlenka

atomovou silou,

můžeš každé myšlence

dát diplomatickou smrt. ```

7612 Přetahovaná

```

Neaspirující lidská mysl

je přinucena si užívat

přetahovanou

mezi škrtící pochybností

a objímající vírou.

```

7615 Žalostně Tě potřebuji

```

Můj Pane Nejvyšší,

časně ráno Tě zoufale potřebuji,

abys mi řekl, že mé srdce

může být tak čisté,

jako Oko Tvé Vize.

Můj Pane Nejvyšší,

pozdě večer Tě zoufale potřebuji,

abys mému životu řekl,

že mohu být tak dokonalý,

jako Srdce Tvého Soucitu.

```

7618 Skrýt a odhalit

```

Můžeš-li radostně skrýt

svou duchovní velikost,

Bůh rychle odhalí

tvou duchovní dobrotu

a řekne celému světu,

že jsi Jeho nesrovnatelný nástroj. ```

7620 Pravda a faleš

```

Jaký je rozdíl

mezi falší a pravdou?

Faleš se nebojí

noci nevědomosti země,

ale bojí se

světla a blaženosti moudrosti Nebe.

Pravda se nebojí

noci nevědomosti země

ani světla a blaženosti moudrosti Nebe.

Proto všemohoucí Nejvyšší,

vševědoucí Nejvyšší

a všudypřítomný Nejvyšší

miluje pravdu, a ne faleš.

```

7621 V posledních letech

```

Dokonce během soumraku

jeho života

toužilo jeho srdce po pevné ochraně

a jeho mysl toužila po jasné naději. ```

7625 Zůstaň ve svém dětském srdci

```

Zůstaneš-li ve svém dětském srdci,

nevadí kolik chyb děláš,

budeš je zkoušet napravit

a neopakovat je.

Zůstaneš-li ve své dospělé mysli,

nebudeš dokonce ani zkoušet napravit

své chyby.

Budeš si jen připravovat

svou rakev.

```

7629 Kde je má vnímavost

```

Bůh je víc než ochoten

dopřát mi krásu

květů dokonalosti.

Ale běda, kde je má vnímavost?

Kde je?

```

7633 Dvě odvěké univerzální otázky

```

Dvě odvěké univerzální otázky:

Jak mohu realizovat Boha okamžitě?

Je bezpodmínečné odevzdání vůbec kdy možné?

```

7635 Protože nevěříš

```

Protože nevěříš

ve hledání mysli,

protože nevěříš

v pláč srdce,

tvá radost jede rychle

vstříc smrti. ```

7636 Dlouhý krok vstříc k Bohu

```

Ó vybraný synu Boha,

tvůj není život prázdných nadějí.

Proto je pro tebe každá hodina

dlouhým krokem vstříc k Bohu. ```

7637 Stříbrné hory

```

Neopatruj ani nevědomě

jeskyni zoufalství.

Jen tak budeš schopen

tančit a zpívat

ve stříbrných horách

blaženosti uspokojení. ```

7639 Dvě myšlenky

```

„Miluji Boha.“

Tato myšlenka začíná v mém srdci

a běží a běží k Bohu.

„Nemiluji Boha.“

Tato myšlenka začíná v mé mysli

a nese mě pryč od Boha.

```

7642 Bůh se směje a směje

```

Bůh se směje a směje,

když vidí, že se vůbec nestarám o to,

abych vyšel ze své noci selhání,

ba právě naopak,

docela pohodlně tam spím.

```

7643 Vidět plakat svou pýchu

```

Nic mi nedává větší radost,

než vidět hořce plakat

svou přehnanou pýchu.

```

7645 Procházet se po vnitřní cestě

```

Každý den se můžeš procházet

po vnitřní cestě

se svým životem modlitby

a se svým srdcem meditace. ```

7666 Štěstí

```

Štěstí

tě bude doprovázet,

když se tvé srdce

nenechá vyvést z klidu

maličkostmi.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 77, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_77